Τεχνική Eκπαίδευση

Το τεχνικό προσωπικό του Frigoglass Service έχει εκτεταμένη πείρα σε θέματα επαγγελματικής ψύξης και έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει τη γνώση του όσον αφορά τις βέλτιστες πρακτικές και να παρέχει εκπαίδευση σε ομάδες τεχνιτών ή εργοδηγών του πελάτη. Η εκπαίδευση μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, είτε στις εγκαταστάσεις του πελάτη είτε στα ειδικά τεχνικά κέντρα του Frigoglass Service.

Το πρόγραμμα και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε πελάτη, εστιάζοντας στους εξής τομείς:

  • Επισκευή ψυγείων νέας τεχνολογίας ψύξης (π.χ. R744 (CO2) R290 & R600a (υδρογονανθράκων) κ.λπ.).
  • Εγκατάσταση και επισκευή συγκεκριμένων μοντέλων, είτε επί τόπου είτε μακριά από το χώρο πώλησης (καλύπτει τωρινούς ή και μελλοντικούς τύπους ψυγείων).
  • Μεταγενέστερη αντικατάσταση μηχανικών ή ηλεκτρικών μερών (retrofit), για ψυγεία που βρίσκονται στην αγορά.