Ανεξάρτητη Αξιολόγηση

Οι πελάτες μας και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να παρακολουθούν την πρόοδό μας μέσω πλειάδας ανεξάρτητων παγκόσμιων οργανισμών και αρχών, όπως οι CDP, ECOVADIS και SEDEX, που παρέχουν αντικειμενική και ανεξάρτητη αξιολόγηση των προσπαθειών που καταβάλλουμε κάθε χρόνο για τη βελτίωση των επιδόσεών μας.

CDP

Ο CDP είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός που διαχειρίζεται το μοναδικό παγκόσμιο σύστημα για τη μέτρηση, δημοσιοποίηση, διαχείριση και ανταλλαγή ζωτικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, το οποίο απευθύνεται σε εταιρείες και δημοτικές αρχές.

ECOVADIS

Η Ecovadis διαχειρίζεται την πρώτη συνεργατική πλατφόρμα που επιτρέπει στις εταιρείες να παρακολουθούν τις επιδόσεις των προμηθευτών τους σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, σε 150 κλάδους και 95 χώρες.

SEDEX

Ο Sedex (Supplier Ethical Data Exchange) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ασχολείται αποκλειστικά με τη βελτίωση των υπεύθυνων και δεοντολογικά ορθών πρακτικών στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες..

Πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020

Η Frigoglass είναι Πρεσβευτής Βιωσιμότητας της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, που υλοποιεί το QualityNet Foundation σε συνεργασία με τους σημαντικότερους επιχειρηματικούς φορείς της χώρας, με στόχο να ευαισθητοποιήσει την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία γύρω από τα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και της Κοινωνικής Υπευθυνότητας.