Κοινωνία

Η Frigoglass προσφέρει σημαντικό έργο στις τοπικές κοινότητες όπου δραστηριοποιείται. Όπου κι αν ασκούμε τις δραστηριότητές μας, στη Δυτική Ευρώπη, την Ανατολική Ευρώπη, την Ασία, τη Βόρεια Αμερική και την Αφρική, έχουμε θετική και ουσιαστική συμβολή μας στην ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων, μέσω της άμεσης και έμμεσης δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, των προμηθειών, των επενδύσεων κεφαλαίου, της φορολογίας, της χορηγίας τοπικών πρωτοβουλιών και της πραγματοποίησης επενδύσεων στην τοπική οικονομία. Η επιμόρφωση και η χειραφέτηση των τοπικών κοινοτήτων καταλαμβάνουν σημαντική θέση μεταξύ των αξιών εταιρικής ευθύνης της Frigoglass.

 

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις πολιτικές και τις πρωτοβουλίες της Frigoglass σε θέματα εταιρικής ευθύνης, μπορείτε να κάνετε λήψη των απολογισμών βιώσιμης ανάπτυξης μέσω του ακόλουθου συνδέσμου.

Αναφορές Βιωσιμότητας