Πληροφορίες Μετόχων

Μετοχική Σύνθεση

Μετοχικό κεφάλαιο

356,314,416 μετοχές ονομαστικής αξίας €0.06


ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ_5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ_29 ΜΑΪΟΥ 2023

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ_28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ_8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ_14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ_30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021