Πληροφορίες Μετόχων

Live Broadcast

Kindly click below to join the live broadcast of the 46th Annual General Meeting of Beta Glass Plc on July 2, 2020.

Watch Broadcast

Επιστολή Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου

“We are pleased to report a good and consistent performance, representing a step towards our commitment for sustainable growth. In the first year post our capital restructuring completion, we have laid the foundation for Building the Future of our business that could never have been achieved without the persistent passion and strong engagement of our people around the world.”

 

2019_Letter from Chairman & CEO

Μετοχική Σύνθεση

Μετοχικό κεφάλαιο

355,437,751 μετοχές ονομαστικής αξίας €0.36


ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ


Πρόγραμμα Επαναγοράς Μετοχών