Νέα & Βραβεία
19.09.2017
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμά προτίμησης υπερ των παλαιών μετόχων: ημερομηνία αποκοπής και περίοδος διαπραγμάτευσης δικαιώματος προτίμησης

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 21/09/2017
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 26/09/2017 – 18/10/ 2017
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 26/09/ 2017 – 13/10/2017

Περισσότερα