Βασική EγγύησηΕπέκταση EγγύησηςΔιαχείριση Κλήσεων για ΕπισκευήΑνακατασκευή & RebrandingΥπηρεσία Άμεσης Τοποθέτησης («One-To-One»)Υπηρεσία Διαχείρισης ΑνταλλακτικώνΠροληπτική ΣυντήρησηΤεχνική Eκπαίδευση
Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Frigoglass

Εξασφαλίζουμε για τους πελάτες μας ιδανικές συνθήκες λειτουργίας και τις καλύτερες υπηρεσίες στην αγορά, μέσω ενός μοναδικού, καινοτόμου και ολοκληρωμένου προγράμματος service, το οποίο τους παρέχει υλική υποστήριξη στη διαχείριση του στόλου των ψυγείων και τους επιτρέπει, αφενός, να μειώνουν το συνολικό κόστος κτήσης και διαχείρισης των ψυγείων και, αφετέρου, να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην αύξηση των πωλήσεών τους.

Περισσότερα

Η παροχή των υπηρεσιών βασικής εγγύησης Frigoglass Standard Warranty αποτελεί μέρος της διαδικασίας πώλησης των επαγγελματικών ψυγείων (ICM), δεν επιβαρύνει τον πελάτη και γίνεται για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Παρέχεται προστασία από ενδεχόμενο ελάττωμα των υλικών κατασκευής ή της συναρμολόγησης, με την προϋπόθεση, βέβαια, ότι έχει προηγηθεί σωστή τοποθέτηση και ότι γίνεται σωστή χρήση των ψυγείων.

Το κόστος των ανταλλακτικών, αλλά και των εργασιών επισκευής από ελαττώματα που καλύπτει η εγγύηση, περιλαμβάνεται στην υπηρεσία, σύμφωνα με τις επιλογές, όρους και προϋποθέσεις Frigoglass Standard Warranty, σε περίπτωση που ο πελάτης επιλέξει την υπηρεσία ανταλλακτικών και εργασιών (Parts & Labour).

Η Επέκταση Εγγύησης είναι μια υπηρεσία που προσαρμόζεται στις ανάγκες του πελάτη και εξασφαλίζει την αποκατάσταση της λειτουργίας των επαγγελματικών ψυγείων ή του συνόλου του εξοπλισμού cold drink που διαθέτει, είτε επί τόπου είτε στις εγκαταστάσεις μας.

Συμπληρώνει τις υπηρεσίες βασικής εγγύησης, με την παροχή προληπτικής συντήρησης όσο συχνά χρειάζεται, καθώς και επισκευών στο σημείο πώλησης που δεν καλύπτονται από ισχύουσα εγγύηση.

Διασφαλίζουμε την αποτελεσματικότητα και την ανώτερη ποιότητα της Υπηρεσίας Επέκτασης Εγγύησης μέσω της πλατφόρμας eService (CRM) και της εφαρμογής Frigoglass Mobile Service (FMS), με τις οποίες διαχειριζόμαστε τις κλήσεις για επισκευή.

Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να αλλάξει την εμφάνιση του εξοπλισμού cold drink στο σημείο πώλησης· να εισάγει, να διαφημίσει και να προωθήσει ένα νέο brand· να αναβαθμίσει πλήρως τα ψυγεία που διαθέτει· να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των περιβαλλοντικών κανονισμών· ή να αναβαθμίσει αντί να απομακρύνει τον εξοπλισμό για οικονομικούς λόγους, το Frigoglass Service παρέχει την κατάλληλη λύση ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες του πελάτη μέσω των υπηρεσιών Rebranding και Ανακατασκευής.

Η υπηρεσία άμεσης τοποθέτησης (1-2-1) αφορά τη μεταφορά και την τοποθέτηση επαγγελματικών ψυγείων σε συγκεκριμένα καταστήματα και σημεία πώλησης. Χάρη στην έγκαιρη μεταφορά, αλλά και τη σωστή τοποθέτηση των ψυγείων, η υπηρεσία One-to-One αποτελεί εγγύηση αποτελεσματικότητας.

Η υπηρεσία διαχείρισης ανταλλακτικών του Frigoglass Service είναι ενσωματωμένη στις υπηρεσίες Εγγύησης και Επέκτασης Εγγύησης της Frigoglass, γεγονός που επιτρέπει στο Frigoglass Service να προσφέρει στους πελάτες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και να μειώνει το λειτουργικό και διαχειριστικό κόστος για τον πελάτη, καθώς και τους πόρους που αξιοποιούνται για την αποθήκευση, τον προϋπολογισμό των δαπανών, τις παραγγελίες και τη διαχείριση. Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση του κέρδους από τη συγκεκριμένη επένδυση, και τη μείωση των λειτουργικών δαπανών.

Οι υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία των ICM και μειώνουν τις ενδεχόμενες απώλειες εσόδων λόγω βλάβης ή κακής λειτουργίας των ψυγείων.

Οι κύριες εργασίες του προγράμματος Προληπτικής Συντήρησης περιλαμβάνουν ελέγχους και επισκευές ή αντικαταστάσεις στα εξής μέρη:
Μηχανικά μέρη, Ηλεκτρικά μέρη, Σύστημα ψύξης

Το τεχνικό προσωπικό του Frigoglass Service έχει εκτεταμένη πείρα σε θέματα επαγγελματικής ψύξης και έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει τη γνώση του όσον αφορά τις βέλτιστες πρακτικές και να παρέχει εκπαίδευση σε ομάδες τεχνιτών ή εργοδηγών του πελάτη. Η εκπαίδευση μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, είτε στις εγκαταστάσεις του πελάτη είτε στα ειδικά τεχνικά κέντρα του Frigoglass Service.