Επενδυτικές Σχέσεις Frigoglass ABEE

Από την 27η Απριλίου 2023, η Frigoglass A.B.E.E. κατέχει ποσοστό συμμετοχή 15% στο μετοχικό κεφάλαιο της Frigo DebtCo PLC.

Η Frigo DebtCo Plc ελέγχει τον Όμιλο Frigoglass και έχει το δικό της Διοικητικό Συμβούλιο και Διοικητική ομάδα.


Η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. και οι Kεφαλαιαγορές

Στην επικοινωνία μας με τις κεφαλαιαγορές, επιδίωξή μας είναι να παρέχουμε ουσιαστική, αξιόπιστη, ακριβή και επικαιροποιημένη πληροφόρηση σχετικά με τη ανάπτυξη και την οικονομική θέση της Frigoglass Α.Β.Ε.Ε.

Το τμήμα Investor Relations διοργανώνει συναντήσεις με επενδυτές και αναλυτές. Οι συναντήσεις με επενδυτές πραγματοποιούνται στα κεντρικά μας γραφεία στην Αθήνα, καθώς και στο πλαίσιο ειδικών roadshow τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Το τμήμα Investors Relations της Frigoglass διατηρεί επίσης καθημερινές επαφές με τις κεφαλαιαγορές.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσής μας, οι μέτοχοι και οι επενδυτές έχουν την ευκαιρία για στενότερη επικοινωνία με την εταιρεία.


Πρόσφατα Νέα Επενδυτικών Σχέσεων
06.09.2023
Αποφάσεις και Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
05.07.2023
Διορισμός νέου Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας
30.05.2023
Απόσπασμα Πρακτικού της Επιτροπής Ελέγχου
Περισσότερα

Επικοινωνία Επενδυτών

Βασίλειος Σουλής
Τηλ. : 210 6165711
Φαξ: 210 6199097
Email: Frigoglass.SAIC.ir@frigoglass.com
Ταχυδρομική διεύθυνση
Λ. Μεταξά 15
145 64 Κηφισιά
Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ

Επικοινωνήστε με το τμήμα