Νέα Επενδυτικών Σχέσεων Frigoglass ABEE

06.09.2023
Αποφάσεις και Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
05.07.2023
Διορισμός νέου Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας
30.05.2023
Απόσπασμα Πρακτικού της Επιτροπής Ελέγχου
30.05.2023
Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου
30.05.2023
Απόσπασμα Πρακτικού της ΕΓΣ
Δείτε όλα τα νέα