Οικονομικές Καταστάσεις Frigoglass ABEE

Πρόσφατες Οικονομικές Καταστάσεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2023
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2022 (pdf)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2022
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

Αρχείο Οικονομικών Καταστάσεων

Οικονομικές Καταστάσεις 2022

Οικονομικές Καταστάσεις 2021

Οικονομικές Καταστάσεις 2021 - Θυγατρικές

Οικονομικές Καταστάσεις 2020

Οικονομικές Καταστάσεις 2020 - Θυγατρικές

Οικονομικες Καταστασεις 2019

οικονομικές Καταστάσεις 2019 - Θυγατρικές

Οικονομικές καταστάσεις 2018

Οικονομικές Καταστάσεις 2018 - Θυγατρικές

Οικονομικές Καταστάσεις 2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2017 - ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ

Οικονομικές Καταστάσεις 2016

Οικονομικές Καταστάσεις 2016 - Θυγατρικές

Οικονομικές Καταστάσεις 2015

Οικονομικές Καταστάσεις 2014

Οικονομικές Καταστάσεις 2013