Νέα & Βραβεία
11.11.2014
Οικονομικά Αποτελέσματα Τρίτου Τριμήνου έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2014

Αθήνα, Ελλάδα, 11 Νοεμβρίου 2014 – H Frigoglass SAIC (εφεξής “Frigoglass” ή “εμείς” ή ο “Όμιλος”) ανακοινώνει σήμερα τα μη ελεγμένα οικονομικά της αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο και το εννιάμηνο του 2014 (έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2014)

Περισσότερα