Νέα & Βραβεία
06.08.2015
Οικονομικά Αποτελέσματα Δεύτερου Τριμήνου έως την 30ή Ιουνίου 2015

Αθήνα, 6 Αυγούστου 2015 – H Frigoglass SAIC (εφεξής “Frigoglass” ή “εμείς” ή ο “Όμιλος”) ανακοινώνει σήμερα τα ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο και το εξάμηνο του 2015 (έως την 30ή Ιουνίου 2015).

Περισσότερα