Νέα & Βραβεία
12.03.2015
Οικονομικά Αποτελέσματα Τετάρτου Τριμήνου έως την 31η Δεκεμβρίου 2014

Αθήνα, Ελλάδα, 12 Μαρτίου 2015 – H Frigoglass SAIC (εφεξής «Frigoglass» ή «εμείς» ή ο «Όμιλος») ανακοινώνει σήμερα τα ελεγμένα οικονομικά της αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο και το σύνολο της χρήσης (έως την 31η Δεκεμβρίου 2014).

Περισσότερα