Νέα & Βραβεία
22.05.2015
Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου έως την 31η Μαρτίου 2015

Αθήνα, Ελλάδα, 22 Μαΐου 2015 – H Frigoglass SAIC (εφεξής “Frigoglass” ή “εμείς” ή ο “Όμιλος”) ανακοινώνει σήμερα τα μη ελεγμένα οικονομικά της αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2015 (έως την 31η Μαρτίου 2015).

Περισσότερα