Νέα & Βραβεία
27.05.2015
Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. της 26ης ΜΑΪΟΥ 2015

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία»), συνήλθε την Τρίτη 26 Μαΐου 2015.

Περισσότερα