Ανακατασκευή & Rebranding

Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να αλλάξει την εμφάνιση του εξοπλισμού cold drink στο σημείο πώλησης· να εισάγει, να διαφημίσει και να προωθήσει ένα νέο brand· να αναβαθμίσει πλήρως τα ψυγεία που διαθέτει· να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των περιβαλλοντικών κανονισμών· ή να αναβαθμίσει αντί να απομακρύνει τον εξοπλισμό για οικονομικούς λόγους, το Frigoglass Service παρέχει την κατάλληλη λύση ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες του πελάτη μέσω των υπηρεσιών Rebranding και Ανακατασκευής.

Rebranding

Με τον όρο Rebranding περιγράφουμε τις υπηρεσίες εκείνες που βοηθούν τον πελάτη να αλλάξει την εμφάνιση των ICM που διαθέτει, ώστε να μπορέσει να προωθήσει διαφορετικά προϊόντα. Τέτοιες αλλαγές μπορούν να γίνουν στα σημεία πώλησης, στις αποθήκες του πελάτη ή ακόμη και στα ειδικά κέντρα μετασκευών του Frigoglass Service.

Ανακατασκευή

Με τον όρο Ανακατασκευή αναφερόμαστε στις υπηρεσίες που αφορούν την εξωτερική ανανέωση αλλά και την επισκευή ενός επαγγελματικού ψυγείου, μέσω συγκεκριμένων εργασιών και χρησιμοποιώντας γνήσια ανταλλακτικά, ώστε να επιμηκυνθεί η διάρκεια ζωής του.


Οι ειδικοί τεχνικοί του Frigoglass Service διαθέτουν μακρόχρονη πείρα και είναι σε θέση να προτείνουν και να υλοποιήσουν ένα κατάλληλο πρόγραμμα ανακατασκευής, που καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του πελάτη. Τέτοιες εργασίες εκτελούνται συνήθως είτε σε κατάλληλα εξοπλισμένους αποθηκευτικούς χώρους είτε στα ειδικά κέντρα μετασκευών του Frigoglass Service.

Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι υπηρεσιών Ανακατασκευής, ανάλογα με τις επιμέρους εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν:


Χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών ανακατασκευής

  • Ανακατασκευή ελαφρού τύπου: εκτελείται σε αποθηκευτικούς χώρους ή σε μικρά εργαστήρια (αλλά και σε σημεία πώλησης, μόνο στην περίπτωση ανακατασκευής πολύ ελαφρού τύπου) και περιλαμβάνει καθαρισμό/ απολύμανση, αλλαγή brand, μικροεπισκευές και συσκευασία.
  • Ανακατασκευή βαρέως τύπου με επιπρόσθετες εργασίες: εκτελείται στα ειδικά κέντρα μετασκευών του Frigoglass Service που είναι εξοπλισμένα με γραμμή παραγωγής και περιλαμβάνει επιπρόσθετες επισκευές του πλαισίου, βαφή, έλεγχο καλωδιώσεων και κυκλώματος ψύξης (εάν απαιτείται).