Στόχοι & Αξίες

Η Frigoglass κατέχει ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά επαγγελματικών ψυγείων (ICM), προσφέροντας στους πελάτες μας μια πλήρη γκάμα καινοτόμων λύσεων merchandising, που προβάλλουν και αναδεικνύουν με μοναδικό τρόπο τα προϊόντα τους στους καταναλωτές σε όλο τον κόσμο.

Προμηθεύουμε επαγγελματικά ψυγεία σε εταιρείες αναψυκτικών και ποτών σε πέντε ηπείρους. Χάρη στα κορυφαία στην αγορά προϊόντα μας και την προσήλωσή μας στη συνεπή και εξαιρετική υποστήριξη after-sales, έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε αλλά και να καλλιεργούμε συστηματικά μακροχρόνιες συνεργασίες με τους πελάτες μας, στους οποίους συγκαταλέγονται κορυφαίες εταιρείες στις 100 χώρες όπου έχουμε παρουσία παγκοσμίως.

Τα καινοτόμα επαγγελματικά ψυγεία μας ενισχύουν την εικόνα των προϊόντων των πελατών μας στο σημείο πώλησης και αυξάνουν την αυθόρμητη (impulse) κατανάλωση. Παράλληλα με τη μεγιστοποίηση των ευκαιριών προβολής των προϊόντων των πελατών μας, πάγια δέσμευσή μας αποτελεί η δημιουργία λύσεων με ολοένα εντονότερο οικολογικό προσανατολισμό που επιτρέπουν στους πελάτες να επιτύχουν φιλόδοξους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Ο Σκοπός μας

Θέτοντας στο επίκεντρο στους πελάτες μας – τις εταιρείες ποτών και αναψυκτικών ανά τον κόσμο – αντλούμε έμπνευση από έναν ξεκάθαρο στόχο.


Οι Αξίες μας

Ακεραιότητα
Όλοι όσοι σχετίζονται με τη FRIGOGLASS – εργαζόμενοι, πελάτες, προμηθευτές, μέτοχοι, κυβερνητικές αρχές – εκτιμούν τη δέσμευσή μας ως προς τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων μας με πλήρη ειλικρίνεια και τιμιότητα, ακολουθώντας τα υψηλότερα ηθικά πρότυπα.

Αξία για το μέτοχο
Ένας από τους πρωταρχικούς μας στόχους είναι η μεγιστοποίηση της αξίας για τους μετόχους μας με ειλικρινή, υπεύθυνο και νόμιμο τρόπο. Με την ανάπτυξη των πωλήσεων, τον έλεγχο των λειτουργικών δαπανών, τη βελτίωση των λειτουργικών περιθωρίων και με τη διατήρηση ισχυρών χρηματοοικονομικών δεικτών, μπορούμε να επιτύχουμε υγιή ανάπτυξη και αύξηση της αξίας για τους μετόχους μας.

Ποιότητα
Προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη ευημερία για την εταιρεία μας, τηρούμε τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας. Όλοι οι εργαζόμενοι της Frigoglass είναι πλήρως προσηλωμένοι στην επίτευξη της υψηλότερης συνολικής ποιότητας αναφορικά με τα προϊόντα, την εξυπηρέτηση των πελατών, την παραγωγή και το ανθρώπινο δυναμικό.

Άνθρωποι
Η επιτυχία μας εξαρτάται από τους ανθρώπους μας – το πώς επιλέγονται, πως αναπτύσονται, και πως ανταμείβονται – και από το πόσο καλά δουλεύουν μαζί ως μέλη μιας ενιαίας ομάδας. Ο τρόπος διοίκησης, τα προγράμματα ανθρώπινων πόρων, το σύστημα ανταμοιβής και το εργασιακό περιβάλλον είναι διαμορφωμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η μεγιστοποίηση της αφοσίωσης καθώς και του επαγγελματισμού και της απόδοσης των ανθρώπων μας.

Ηγετική θέση στην αγορά
Έχουμε δεσμευτεί να διατηρούμε την ηγετική μας θέση σε κάθε αγορά στην οποία δραστηριοποιούμαστε, προσφέροντας αξία στους πελάτες μας μέσω καινοτόμων και κατά παραγγελία προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και μέσω της γρήγορης και αποτελεσματικής μας ανταπόκρισης στις εξελισσόμενες ανάγκες τους.

Κοινωνική ευθύνη
Η επίτευξη των επιχειρηματικών μας στόχων εκτελείται με απόλυτο σεβασμό προς το περιβάλλον και ευθύνη απέναντι στις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Δεσμευόμαστε απέναντι στους εργαζομένους, τους πελάτες, τους προμηθευτές μας και το ευρύ κοινό. Προσπαθούμε όχι μόνο απλά να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα, αλλά να υποστηρίζουμε κοινωνικές πρωτοβουλίες με ουσιαστικό τρόπο.