Παρουσιάσεις

Live Broadcast

Kindly click below to join the live broadcast of the 46th Annual General Meeting of Beta Glass Plc on July 2, 2020.

Watch Broadcast

Πρόσφατες Παρουσιάσεις

First Quarter 2020 Results
Fourth Quarter 2019 Results
Frigoglass Presentation
Third Quarter 2019 Results

 

Αρχείο Παρουσιάσεων

Παρουσιάσεις 2020

Παρουσιασεις 2019

Παρουσιάσεις 2018

Παρουσιάσεις 2017

Παρουσιάσεις 2016

Παρουσιάσεις 2015

Παρουσιάσεις 2014

Παρουσιάσεις 2013

Παρουσιάσεις 2012

Παρουσιάσεις 2011

Παρουσιάσεις 2010

Παρουσιάσεις 2009