Επέκταση Eγγύησης

Η Επέκταση Εγγύησης είναι μια υπηρεσία που προσαρμόζεται στις ανάγκες του πελάτη και εξασφαλίζει την αποκατάσταση της λειτουργίας των επαγγελματικών ψυγείων ή του συνόλου του εξοπλισμού cold drink που διαθέτει, είτε επί τόπου είτε στις εγκαταστάσεις μας.

Συμπληρώνει τις υπηρεσίες βασικής εγγύησης, με την παροχή προληπτικής συντήρησης όσο συχνά χρειάζεται, καθώς και επισκευών στο σημείο πώλησης που δεν καλύπτονται από ισχύουσα εγγύηση.

Κατά την περίοδο της εγγύησης, αλλά και μετά από τη λήξη της, οι πελάτες μπορούν να είναι βέβαιοι ότι το σύνολο του εξοπλισμού cold drink που διαθέτουν θα λειτουργεί αποδοτικά, με πλήρη ψυκτική ισχύ και χωρίς διακοπές, αναβαθμίζοντας την εικόνα των προϊόντων τους και εξασφαλίζοντας την ικανοποίηση των καταναλωτών.

Η Υπηρεσία Επέκτασης Εγγύησης (PWS) είναι μια υπηρεσία που προσαρμόζεται στις ανάγκες του πελάτη και εξασφαλίζει την επισκευή του εξοπλισμού, είτε επί τόπου είτε στις εγκαταστάσεις μας, ώστε να εξασφαλίζεται η αποδοτική λειτουργία και η έγκαιρη αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας ή ζητήματος εμφάνισης που θεωρείται αναγκαία κατά την κρίση του πελάτη, με κόστος που είναι χαμηλό και συγκεκριμένο.

Η Επέκταση Εγγύησης είναι μια υπηρεσία ευέλικτη, σχεδιασμένη να ικανοποιεί τις εξειδικευμένες και, εν πολλοίς, μοναδικές απαιτήσεις κάθε πελάτη, ο οποίος μπορεί να διαμορφώσει την υπηρεσία που χρειάζεται επιλέγοντας το χρόνο ανταπόκρισης των τεχνικών, τη διαθεσιμότητα και τον τρόπο διαχείρισης των ανταλλακτικών, τον τόπο επισκευής, τη διενέργεια προληπτικής συντήρησης, την απλοποίηση και τον έλεγχο της προϋπολογισμένης δαπάνης κ.λπ.

  • Ο Πελάτης και το Frigoglass Service συμφωνούν για το είδος της παροχής που απαιτείται (η οποία, συνήθως, περιλαμβάνει τη βασική κάλυψη της εγγύησης, συν κάποιες επιπλέον υπηρεσίες).
  • Ο προγραμματισμός γίνεται σε ετήσια (ή και μικρότερης διάρκειας) βάση.
  • Η υπηρεσία μπορεί να καλύπτει το σύνολο του εξοπλισμού cold drink του πελάτη (ακόμη και επαγγελματικά ψυγεία άλλου κατασκευαστή ή μηχανήματα όπως συσκευές post-mix, ψύκτες, αυτόματοι πωλητές, αντλίες μπύρας κ.λπ.).

Μπορείτε να παρακολουθείτε την παροχή των υπηρεσιών PWS μέσα από το σύστημα του eService (πλατφόρμα CRM), και να βεβαιώνεστε για την ανώτερη ποιότητα και την αποτελεσματικότητα τους.