Άνθρωποι & Σταδιοδρομία

Επιτυχημένη Ομάδα

Η βιώσιμη ανάπτυξή μας θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο θα συνεχίσουμε να καλλιεργούμε το πνεύμα νικητή και να αξιοποιούμε στο έπακρο τις δυνατότητες των ανθρώπων μας.

Οι αρχές στις οποίες βασιζόμαστε για να το πετύχουμε είναι οι εξής:

  • Εξασφάλιση μέσων για την υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων
  • Παροχή ευκαιριών ανάπτυξης για κάθε στέλεχος με ταλέντο
  • Απλοποίηση διεργασιών και προώθηση συνεργασιών σε επίπεδο εταιρείας
  • Εντατικοποίηση της επικοινωνίας και της ομαδικής συνεργασίας μεταξύ των μονάδων

Γιατί να επιλέξετε εμάς

Η επιτυχία μας στηρίζεται στους ανθρώπους μας. Στη Frigoglass πιστεύουμε ότι προϋπόθεση για την προσωπική ανάπτυξη και την εξασφάλιση μιας σταθερά ανοδικής σταδιοδρομίας είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος συνεργασίας και υποστήριξης.  Δίνουμε στους ανθρώπους μας τον χώρο και τα περιθώρια που χρειάζονται για να ξεδιπλώσουν τη δημιουργικότητα και το καινοτομικό τους πνεύμα, συστατικά απαραίτητα για τη δημιουργία σπουδαίων προϊόντων.


Καριέρα

Προσφέρουμε ευρύ φάσμα επιλογών σταδιοδρομίας στις διεθνείς λειτουργίες μας.

Απόφοιτοι

Κάντε αίτηση εδώ

Επαγγελματίες

Κάντε αίτηση εδώ