ΦΟΡΤΩΣΗ...

Συγκριτικό Πλεονέκτημα

Τα καινοτόμα επαγγελματικά ψυγεία μας ενισχύουν την εικόνα των προϊόντων των πελατών μας στο σημείο πώλησης και αυξάνουν την αυθόρμητη (impulse) κατανάλωση. Παράλληλα με τη μεγιστοποίηση των ευκαιριών προβολής των προϊόντων των πελατών μας, πάγια δέσμευσή μας αποτελεί η δημιουργία λύσεων με ολοένα εντονότερο οικολογικό προσανατολισμό που επιτρέπουν στους πελάτες να επιτύχουν φιλόδοξους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Δυναμικές λύσεις merchandising και ώθηση στις πωλήσεις.

Branding, rebranding, upbranding

...λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη των πελατών μας.

Φωτισμός

Αναδεικνύουμε ιδανικά τα προϊόντα. Χάρη στον ειδικά εστιασμένο και αποδοτικό φωτισμό LED, τα προϊόντα των πελατών μας ξεχωρίζουν στο σημείο πώλησης.

Ιδανική θερμοκρασία

Εγγυόμαστε την ιδανική εμπειρία για τον τελικό καταναλωτή διατηρώντας τα ποτά στη σωστή θερμοκρασία, ανεξάρτητα από τις εξωτερικές συνθήκες. Τέλεια ψύξη, πάντα και παντού.

Προτείνεται η χρήση ακουστικών
Past 63dBA

Χαμηλά επίπεδα θορύβου

Προσφέρουμε ψυγεία με τα χαμηλότερα επίπεδα θορύβου στην κατηγορία τους, χρησιμοποιώντας πρωτότυπες πρακτικές και καινοτομίες για τη μείωση του θορύβου.

Τεχνική Yπεροχή βελτιστοποίηση του λειτουργικού κόστους

Πρωτοπορία στη βιώσιμη ανάπτυξη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

2000
2008
Today
R134a
HFC-free
Ψυκτικό Μέσο (Ευρώπη)

Οικολογικά ψυκτικά μέσα

Η Frigoglass πρωτοπορεί ήδη από το 2005 στην ανάπτυξη λύσεων που δεν περιέχουν υδροφθοράνθρακες (HFC), μέσω της χρήσης φυσικών ψυκτικών μέσων (HC ή CO2), που επιτρέπουν στους πελάτες μας να επιτύχουν φιλόδοξους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης.

Ημερήσια κατανάλωση ενέργειας
(μεγάλο μονόπορτο ψυγείο)
Ετήσιο ισοδύναμο εκπομπών ρύπων (GHG)
(σε χιλιάδες μετ. τόνους ανά 100χιλ. ψυγεία)

Μείωση κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Οι εκπομπές των ψυγείων συμβάλλουν όσο τίποτε άλλο στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα των πελατών μας. Πάγια επιδίωξή μας στη Frigoglass είναι τα ψυγεία μας να επιτυγχάνουν τις καλύτερες επιδόσεις στην κατηγορία τους όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας, μέσω της βελτιστοποίησης της ψύξης, η λειτουργία της οποίας ρυθμίζεται αυτόματα ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες θερμοκρασίας και παροχής τάσης. Εστιάζουμε την προσοχή μας στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διαρκή βελτίωση λύσεων που μειώνουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και παράλληλα καλύπτουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών μας.

70% Μεταλλικά Μέρη
(Ανακυκλώσιμο)
15% Γυαλί
(Ανακυκλώσιμο)
10% Πλαστικά
(Ανακυκλώσιμο)
5% Υπόλοιπα
(Ανακυκλώσιμα ή
Καταλλήλως Διασπώμενα)
95% Ανακυκλώσιμο

Πλήρης ανακυκλωσιμότητα

Στόχος μας είναι η μείωση της χρήσης υλικών και η μεγαλύτερη δυνατή αύξηση του βαθμού ανακυκλωσιμότητας. Στην προσπάθειά μας αυτή αναπτύσσουμε προϊόντα που χρησιμοποιούν λιγότερα υλικά και εφαρμόζουμε εξελιγμένες τεχνικές συναρμολόγησης που διευκολύνουν την αποσυναρμολόγηση και αυξάνουν την ανακυκλωσιμότητα.

Ανάλυση κύκλου ζωής προϊόντων

Ανάλυση από το στάδιο σχεδιασμού έως το στάδιο απόσυρσης (cradle-to-grave) των επιπτώσεων που έχουν στο περιβάλλον τα προϊόντα μας, μέσω της συστηματικής, διαδραστικής συλλογής δεδομένων και της διενέργειας ανάλυσης αποκλίσεων (gap analysis), στο πλαίσιο της οποίας εξετάζεται ο κύκλος ζωής κάθε προϊόντος, από την εξόρυξη των πρώτων υλών έως την παραγωγή, τη μεταφορά, την εγκατάσταση, τη χρήση και την τελική απόσυρσή του, και προσδιορίζονται τα στάδια με τη μεγαλύτερη συμβολή στη διαμόρφωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός του. Τα συμπεράσματα της λεπτομερούς ανάλυσης κύκλου ζωής αξιοποιούνται κατά τη διαδικασία ανάπτυξης των προϊόντων μας (υφιστάμενων και νέων), με απώτερο στόχο την πραγματοποίηση στοχευμένων αλλαγών που βελτιώνουν περαιτέρω την αποδοτικότητα όλων των προϊόντων μας.