Υπηρεσία Άμεσης Τοποθέτησης («One-To-One»)

Η υπηρεσία άμεσης τοποθέτησης (1-2-1) αφορά τη μεταφορά και την τοποθέτηση επαγγελματικών ψυγείων σε συγκεκριμένα καταστήματα και σημεία πώλησης. Χάρη στην έγκαιρη μεταφορά, αλλά και τη σωστή τοποθέτηση των ψυγείων, η υπηρεσία One-to-One αποτελεί εγγύηση αποτελεσματικότητας.

Ένα βασικό πλεονέκτημα της υπηρεσίας άμεσης τοποθέτησης είναι επίσης ότι μειώνεται ο χρόνος που μεσολαβεί από τη στιγμή που ο πελάτης αγοράζει, μέχρι τη στιγμή που αρχίζει να χρησιμοποιεί ένα επαγγελματικό ψυγείο, καθώς και η πολυπλοκότητα, και συνεπώς επιταχύνονται οι πωλήσεις. Επιπλέον, το Frigoglass Service μπορεί να σας απαλλάξει από οποιαδήποτε ευθύνη διακίνησης εισερχόμενων προϊόντων, αποθήκευσης, μεταφοράς, διακίνησης εξερχόμενων προϊόντων, αποστολής και εγκατάστασης, γεγονός που διασφαλίζει την ποιότητα εξυπηρέτησης και συνεπάγεται λιγότερο διαδικαστικό κόστος για όλο το διάστημα από την ολοκλήρωση της αγοράς του ψυγείου, μέχρι και την έναρξη λειτουργίας του.


Οι υπηρεσίες One-To-One περιλαμβάνουν τα εξής

 • Αποθήκευση ICM
 • Διεκπεραίωση αιτημάτων εγκατάστασης:
  • Λήψη παραγγελίας
  • Προγραμματισμός και οργάνωση αποστολής
 • Μεταφορά από το χώρο αποθήκευσης στο τελικό σημείο πώλησης
  • Φόρτωση/Εκφόρτωση
  • Μεταφορά
  • Αποστολή στο τελικό σημείο πώλησης
  • Επιβεβαίωση και συμφωνία τελικής παράδοσης

Στις πρόσθετες υπηρεσίες που μπορούν να παρασχεθούν περιλαμβάνονται τα εξής

 • Εγκατάσταση του ψυγείου στο σημείο πώλησης (αφαίρεση συσκευασίας / συναρμολόγηση / έλεγχος αρχικής λειτουργίας)
 • Ταχυμεταφορά ή ειδικοί όροι παράδοσης
 • Απομάκρυνση του ψυγείου από το σημείο πώλησης (σε συνδυασμό με υπηρεσίες αποθήκευσης ή ανακατασκευής)
 • Μεταφορά σε άλλο σημείο πώλησης
 • Απόσυρση παλαιού και ταυτόχρονη τοποθέτηση νέου ICM στο ίδιο σημείο πώλησης
 • Προβολή και ανάδειξη των προϊόντων (Merchandising)

Μέσα από το σύστημα eService (πλατφόρμα CRM), μπορείτε να βεβαιώνεστε για την αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας άμεσης τοποθέτησης One-to-One, και να έχετε πλήρη εικόνα για το κάθε ενδιάμεσο στάδιο.