Νέα & Βραβεία
16.11.2018
Οικονομικά Αποτελέσματα Τρίτου Τριμήνου 2018

Αθήνα, Ελλάδα, 16 Νοεμβρίου 2018 – H Frigoglass A.B.E.E. (εφεξής “Frigoglass” ή “εμείς” ή “ο Όμιλος”) ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα

08.11.2018
H Frigoglass ανακοινώνει την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το τρίτο τρίμηνο του 2018 και τηλεδιάσκεψη

Αθήνα, Ελλάδα, 8 Νοεμβρίου 2018 – Η Frigoglass θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο του έτους 2018

06.08.2018
Οικονομικά Αποτελέσματα Δευτέρου Τριμήνου 2018
27.07.2018
H Frigoglass ανακοινώνει την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το δεύτερο τρίμηνο του 2018 και τηλεδιάσκεψη
18.06.2018
Αποφάσεις και Αποτελέσματα Ψηφοφορίας της Α’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της «FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.»
15.06.2018
Η Frigoglass ανακοινώνει τη λήψη των απαιτούμενων συγκαταθέσεων για την πώληση της εταιρείας Frigoglass Jebel Ali FZE
11.06.2018
Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2018
05.06.2018
Αποφάσεις και Αποτελέσματα Ψηφοφορίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της «FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.»
05.06.2018
H Frigoglass ανακοινώνει την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το πρώτο τρίμηνο του 2018 και τηλεδιάσκεψη
17.05.2018
Νέος Οικονομικός Διευθυντής για τον Όμιλο Frigoglass
14.05.2018
Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
10.05.2018
Αποχώρηση του Οικονομικού Διευθυντή του Ομίλου Frigoglass
02.05.2018
Η Frigoglass Finance B.V. ανακοινώνει τη διαδικασία λήψης συγκατάθεσης (consent solicitation) αναφορικά με τις προνομιακής εξασφάλισης (senior secured guaranteed) ομολογίες της, ποσού €79.394.180, που λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2021
25.04.2018
Οικονομικά Αποτελέσματα Τετάρτου Τριμήνου 2017
16.04.2018
H Frigoglass ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2018
16.04.2018
H Frigoglass ανακοινώνει την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το τέταρτο τρίμηνο του 2017 και τηλεδιάσκεψη
16.04.2018
Ψυγείο Hybrid – Παγωμένα αναψυκτικά ακόμα και με διακοπή ρεύματος
02.04.2018
Η Frigoglass ανακοινώνει την πώληση της εταιρείας γυάλινης συσκευασίας Frigoglass Jebel Ali στο Ντουμπάι
17.01.2018
Ανανέωση σύμβασης με την Coca-Cola HBC AG
20.12.2017
Η Frigoglass ανακοινώνει τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα
15.12.2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
15.12.2017
Αποφάσεις και Αποτελέσματα Ψηφοφορίας της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της «FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.»
29.11.2017
Η Frigoglass ανακοινώνει τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα
24.11.2017
Οικονομικά Αποτελέσματα Τρίτου Τριμήνου 2017
23.11.2017
Η Frigoglass ανακοινώνει τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα
23.11.2017
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 2017
23.11.2017
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007
20.11.2017
Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556
17.11.2017
H Frigoglass ανακοινώνει την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το τρίτο τρίμηνο του 2017 και τηλεδιάσκεψη
16.11.2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
14.11.2017
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
14.11.2017
FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
30.10.2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
30.10.2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
26.10.2017
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
23.10.2017
Μετατροπή μετατρέψιμων ομολογιών και διαπίστωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
23.10.2017
H Frigoglass ανακοινώνει την ολοκλήρωση της Aναδιάρθρωσης
23.10.2017
Η Frigoglass ανακοινώνει την παραίτηση και το διορισμό τριών ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
19.10.2017
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπερ των παλαιών μετόχων
16.10.2017
To Frigoglass Easyreach Express εξοικονoμεί 40% ενέργεια με το νέο σύστημα ελέγχου της λειτουργίας του
21.09.2017
Η Frigoglass παρέχει ενημέρωση για τη διαδικασία της αναδιάρθρωσης του κεφαλαίου και των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου
19.09.2017
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμά προτίμησης υπερ των παλαιών μετόχων: ημερομηνία αποκοπής και περίοδος διαπραγμάτευσης δικαιώματος προτίμησης
19.09.2017
Ανακοίνωση διάθεσης ενημερωτικού δελτίου
04.09.2017
Η Frigoglass έλαβε Χρυσή Διάκριση από την EcoVadis για την ΕΚΕ
25.08.2017
Ανακοίνωση σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α.
25.08.2017
Οικονομικά Αποτελέσματα Δευτέρου Τριμήνου 2017
22.08.2017
H Frigoglass ανακοινώνει την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το δεύτερο τρίμηνο του 2017 και τηλεδιάσκεψη
02.08.2017
Η Frigoglass ανακοινώνει τη δικαστική επικύρωση του σχεδίου συνδιαλλαγής (scheme of arrangement)
28.07.2017
Η Frigoglass ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Συνέλευσης των Πιστωτών του Σχεδίου και την αναμενόμενη απομείωση παγίων περιουσιακών στοιχείων
20.07.2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ REVERSE SHARE SPLIT ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ
06.07.2017
Η Frigoglass ανακοινώνει τη σύγκληση Συνέλευσης των Πιστωτών του Σχεδίου
28.06.2017
Αποτελέσματα Ψηφοφορίας της Α’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε.
28.06.2017
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Α’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
19.06.2017
Η Frigoglass ανακοινώνει την έκδοση επεξηγηματικής επιστολής προς τους συμμετέχοντες πιστωτές στο Σχέδιο Συνδιαλλαγής αγγλικού δικαίου (Επεξηγηματική Επιστολή) (Practice Statement Letter)
19.06.2017
Αποτελέσματα Ψηφοφορίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε.
19.06.2017
Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
26.05.2017
Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.1 του Κανονισμού του Χ.Α
26.05.2017
Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
24.05.2017
Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2017
22.05.2017
H Frigoglass ανακοινώνει την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το πρώτο τρίμηνο του 2017 και τηλεδιάσκεψη
17.05.2017
Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολόγιου για το έτος 2017
11.05.2017
Η Frigoglass ανακοινώνει την Ημερομηνία Υλοποίησης (Effective Time) της διαδικασίας Συγκατάθεσης (consent solicitation) αναφορικά με τις Ομολογίες της Frigoglass Finance B.V., ποσού €250 εκατ., επιτοκίου 8,25% που λήγουν το 2018
02.05.2017
Η Frigoglass Finance B.V. ανακοινώνει την έναρξη διαδικασίας αναζήτησης συγκατάθεσης (consent solicitation) αναφορικά με τις Ομολογίες της, ποσού €250 εκατ., επιτοκίου 8,25% που λήγουν το 2018
27.04.2017
H Frigoglass ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2017
27.04.2017
Ανακοίνωση σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α.
27.04.2017
Οικονομικά Αποτελέσματα Τετάρτου Τριμήνου 2016
25.04.2017
H Frigoglass ανακοινώνει την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το τέταρτο τρίμηνο του 2016 και τηλεδιάσκεψη
13.04.2017
H Frigoglass ανακοινώνει τους βασικούς όρους της κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης
20.03.2017
Ανακοίνωση σχετικά με την κεφαλαιακή αναδιάρθρωση
01.03.2017
Ανακοίνωση
01.03.2017
Ανακοίνωση
24.02.2017
Ανακοίνωση
23.02.2017
Ανακοίνωση
31.01.2017
Ανακοίνωση
11.01.2017
Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556/2007
30.11.2016
Οικονομικά Αποτελέσματα Τρίτου Τριμήνου 2016
24.11.2016
H Frigoglass ανακοινώνει την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το τρίτο τρίμηνο του 2016 και τηλεδιάσκεψη
04.08.2016
Ανακοίνωση σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α.
04.08.2016
Οικονομικά Αποτελέσματα Δεύτερου Τριμήνου 2016
28.07.2016
H Frigoglass ανακοινώνει την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το δεύτερο τρίμηνο του 2016 και τηλεδιάσκεψη
15.07.2016
Η Frigoglass αλλάζει το λειτουργικό της μοντέλο στην αγορά της Ασίας
06.06.2016
Γνωστοποίηση Κράτους – Μέλους Προέλευσης
31.05.2016
Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2016
11.05.2016
H Frigoglass ανακοινώνει την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το πρώτο τρίμηνο του 2016 και τηλεδιάσκεψη
31.03.2016
Οικονομικά Αποτελέσματα Τετάρτου Τριμήνου 2015
31.03.2016
H Frigoglass ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2016
22.03.2016
H Frigoglass ανακοινώνει την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το τέταρτο τρίμηνο του 2015 και τηλεδιάσκεψη
26.02.2016
Η Frigoglass διατηρεί τον Κλάδο Υαλουργίας. Λύση της συμφωνίας πώλησης στην GZI
25.02.2016
Ανακοίνωση
17.02.2016
H Frigoglass στήριξε εκατοντάδες παιδιών και προσφύγων με την προσφορά επαγγελματικών ψυγείων.
20.01.2016
H Frigoglass ανακοινώνει τον νέο Οικονομικό Διευθυντή του Ομίλου
23.12.2015
Ενημέρωση σχετικά με τον κλάδο Υαλουργίας
03.12.2015
H Frigoglass στη διεθνή έκθεση BrauBeviale 2015
10.11.2015
Οικονομικά Αποτελέσματα Τρίτου Τριμήνου 2015 έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2015
05.11.2015
H Frigoglass ανακοινώνει την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το τρίτο τρίμηνο του 2015 και τηλεδιάσκεψη
30.09.2015
Η Frigoglass γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας στη Ρουμανία
04.09.2015
Νέος Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου
06.08.2015
Οικονομικά Αποτελέσματα Δεύτερου Τριμήνου έως την 30ή Ιουνίου 2015
27.07.2015
H Frigoglass ανακοινώνει την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το δεύτερο τρίμηνο του 2015 και τηλεδιάσκεψη
13.07.2015
Διορισμός του Διευθύνοντος Συμβούλου