Νέα & Βραβεία
19.10.2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2017 – Η εταιρεία «FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί προς

16.10.2017
To Frigoglass Easyreach Express εξοικονoμεί 40% ενέργεια με το νέο σύστημα ελέγχου της λειτουργίας του

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου, 2017 – Το ψυγείο Frigoglass Easyreach Express με το σύστημα ελέγχου Heez εξοικονομεί 40% ενέργεια, επιτυγχάνοντας τους

21.09.2017
Η Frigoglass παρέχει ενημέρωση για τη διαδικασία της αναδιάρθρωσης του κεφαλαίου και των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου
19.09.2017
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
19.09.2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
04.09.2017
Η Frigoglass έλαβε Χρυσή Διάκριση από την EcoVadis για την ΕΚΕ
25.08.2017
Ανακοίνωση σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α.
25.08.2017
Οικονομικά Αποτελέσματα Δευτέρου Τριμήνου 2017
22.08.2017
H Frigoglass ανακοινώνει την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το δεύτερο τρίμηνο του 2017 και τηλεδιάσκεψη
02.08.2017
Η Frigoglass ανακοινώνει τη δικαστική επικύρωση του σχεδίου συνδιαλλαγής (scheme of arrangement)
28.07.2017
Η Frigoglass ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Συνέλευσης των Πιστωτών του Σχεδίου και την αναμενόμενη απομείωση παγίων περιουσιακών στοιχείων
20.07.2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ REVERSE SHARE SPLIT ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ
06.07.2017
Η Frigoglass ανακοινώνει τη σύγκληση Συνέλευσης των Πιστωτών του Σχεδίου
28.06.2017
Αποτελέσματα Ψηφοφορίας της Α’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε.
28.06.2017
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Α’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
19.06.2017
Η Frigoglass ανακοινώνει την έκδοση επεξηγηματικής επιστολής προς τους συμμετέχοντες πιστωτές στο Σχέδιο Συνδιαλλαγής αγγλικού δικαίου (Επεξηγηματική Επιστολή) (Practice Statement Letter)
19.06.2017
Αποτελέσματα Ψηφοφορίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε.
19.06.2017
Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
26.05.2017
Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.1 του Κανονισμού του Χ.Α
26.05.2017
Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
24.05.2017
Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2017
22.05.2017
H Frigoglass ανακοινώνει την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το πρώτο τρίμηνο του 2017 και τηλεδιάσκεψη
17.05.2017
Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολόγιου για το έτος 2017
11.05.2017
Η Frigoglass ανακοινώνει την Ημερομηνία Υλοποίησης (Effective Time) της διαδικασίας Συγκατάθεσης (consent solicitation) αναφορικά με τις Ομολογίες της Frigoglass Finance B.V., ποσού €250 εκατ., επιτοκίου 8,25% που λήγουν το 2018
02.05.2017
Η Frigoglass Finance B.V. ανακοινώνει την έναρξη διαδικασίας αναζήτησης συγκατάθεσης (consent solicitation) αναφορικά με τις Ομολογίες της, ποσού €250 εκατ., επιτοκίου 8,25% που λήγουν το 2018
27.04.2017
H Frigoglass ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2017
27.04.2017
Ανακοίνωση σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α.
27.04.2017
Οικονομικά Αποτελέσματα Τετάρτου Τριμήνου 2016
25.04.2017
H Frigoglass ανακοινώνει την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το τέταρτο τρίμηνο του 2016 και τηλεδιάσκεψη
13.04.2017
H Frigoglass ανακοινώνει τους βασικούς όρους της κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης
20.03.2017
Ανακοίνωση σχετικά με την κεφαλαιακή αναδιάρθρωση
01.03.2017
Ανακοίνωση
01.03.2017
Ανακοίνωση
24.02.2017
Ανακοίνωση
23.02.2017
Ανακοίνωση
31.01.2017
Ανακοίνωση
11.01.2017
Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556/2007
30.11.2016
Οικονομικά Αποτελέσματα Τρίτου Τριμήνου 2016
24.11.2016
H Frigoglass ανακοινώνει την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το τρίτο τρίμηνο του 2016 και τηλεδιάσκεψη
04.08.2016
Ανακοίνωση σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α.
04.08.2016
Οικονομικά Αποτελέσματα Δεύτερου Τριμήνου 2016
28.07.2016
H Frigoglass ανακοινώνει την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το δεύτερο τρίμηνο του 2016 και τηλεδιάσκεψη
15.07.2016
Η Frigoglass αλλάζει το λειτουργικό της μοντέλο στην αγορά της Ασίας
06.06.2016
Γνωστοποίηση Κράτους – Μέλους Προέλευσης
31.05.2016
Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2016
11.05.2016
H Frigoglass ανακοινώνει την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το πρώτο τρίμηνο του 2016 και τηλεδιάσκεψη
31.03.2016
Οικονομικά Αποτελέσματα Τετάρτου Τριμήνου 2015
31.03.2016
H Frigoglass ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2016
22.03.2016
H Frigoglass ανακοινώνει την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το τέταρτο τρίμηνο του 2015 και τηλεδιάσκεψη
26.02.2016
Η Frigoglass διατηρεί τον Κλάδο Υαλουργίας. Λύση της συμφωνίας πώλησης στην GZI
25.02.2016
Ανακοίνωση
17.02.2016
H Frigoglass στήριξε εκατοντάδες παιδιών και προσφύγων με την προσφορά επαγγελματικών ψυγείων.
20.01.2016
H Frigoglass ανακοινώνει τον νέο Οικονομικό Διευθυντή του Ομίλου
23.12.2015
Ενημέρωση σχετικά με τον κλάδο Υαλουργίας
03.12.2015
H Frigoglass στη διεθνή έκθεση BrauBeviale 2015
10.11.2015
Οικονομικά Αποτελέσματα Τρίτου Τριμήνου 2015 έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2015
05.11.2015
H Frigoglass ανακοινώνει την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το τρίτο τρίμηνο του 2015 και τηλεδιάσκεψη
30.09.2015
Η Frigoglass γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας στη Ρουμανία
04.09.2015
Νέος Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου
06.08.2015
Οικονομικά Αποτελέσματα Δεύτερου Τριμήνου έως την 30ή Ιουνίου 2015
27.07.2015
H Frigoglass ανακοινώνει την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το δεύτερο τρίμηνο του 2015 και τηλεδιάσκεψη
13.07.2015
Διορισμός του Διευθύνοντος Συμβούλου
16.06.2015
Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556/2007
09.06.2015
H Frigoglass ανακοινώνει τη διαδοχή του Διευθύνοντος Συμβούλου
03.06.2015
Γνωστοποιήση Αλλαγής Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου
27.05.2015
Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. της 26ης ΜΑΪΟΥ 2015
22.05.2015
Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου έως την 31η Μαρτίου 2015
22.05.2015
Η Frigoglass ανακοινώνει συμφωνία αποεπένδυσης από τον κλάδο υαλουργίας
19.05.2015
Ανακοίνωση
08.05.2015
Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556/2007
07.05.2015
H Frigoglass ανακοινώνει την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το πρώτο τρίμηνο του 2015 και τηλεδιάσκεψη
06.05.2015
H Frigoglass ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2015
21.04.2015
Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556
13.03.2015
Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
12.03.2015
Οικονομικά Αποτελέσματα Τετάρτου Τριμήνου έως την 31η Δεκεμβρίου 2014
11.02.2015
H Frigoglass ανακοινώνει την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το τέταρτο τρίμηνο του 2014 και τηλεδιάσκεψη Αθήνα,
11.02.2015
Ανακοίνωση σχετικά με τη δραστηριότητα της Νοτίου Αφρικής
23.12.2014
H Frigoglass προσφέρει στιγμές χαράς σε οικογένειες και παιδιά
20.11.2014
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007
20.11.2014
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007
20.11.2014
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007
18.11.2014
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007
17.11.2014
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007
17.11.2014
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007
11.11.2014
Οικονομικά Αποτελέσματα Τρίτου Τριμήνου έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2014