Φωτογραφίες

Live Broadcast

Kindly click below to join the live broadcast of the 46th Annual General Meeting of Beta Glass Plc on July 2, 2020.

Watch Broadcast

Frigoglass στην εμπορική έκθεση BrauBeviale 2015