Νέα Επενδυτικών Σχέσεων

06.12.2019
H Frigoglass ανακοινώνει την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το τρίτο τρίμηνο του 2019 και τηλεδιάσκεψη
06.12.2019
Η Frigoglass ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συγχώνευσης των θυγατρικών της Frigoglass Industries Nigeria Limited και Frigoglass West Africa Limited
17.10.2019
Η Frigoglass ανακοινώνει τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής προς συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών
11.10.2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα
09.10.2019
Η Frigoglass ανακοινώνει τη συγχώνευση των θυγατρικών της Frigoglass Industries Nigeria Limited και Frigoglass West Africa Limited
Δείτε όλα τα νέα