Νέα Επενδυτικών Σχέσεων

05.08.2020
Οικονομικά Αποτελέσματα Δευτέρου Τριμήνου 2020
30.07.2020
H Frigoglass ανακοινώνει την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το δεύτερο τρίμηνο του 2020 και τηλεδιάσκεψη
30.06.2020
Αποφάσεις και Αποτελέσματα Ψηφοφορίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της «FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.»
05.06.2020
FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 29 Ιουνίου 2020 Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
05.06.2020
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1351401000
Δείτε όλα τα νέα