Νέα Επενδυτικών Σχέσεων

24.01.2022
Έντυπο παροχής πληροφοριών του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 της 14ης Ιουνίου 2017 (αρ. 1 παρ. 5 περ. η’), σχετικά με την εισαγωγή για διαπραγμάτευση κινητών αξιών της εταιρείας κατ’ εφαρμογή προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών
05.01.2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα
28.12.2021
Η Frigoglass ανακοινώνει τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής προς συμψηφισμό ζημιών
15.12.2021
Αποφάσεις και Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
18.11.2021
Οικονομικά Αποτελέσματα Τρίτου Τριμήνου 2021
Δείτε όλα τα νέα