Νέα Επενδυτικών Σχέσεων

Live Broadcast

Kindly click below to join the live broadcast of the 46th Annual General Meeting of Beta Glass Plc on July 2, 2020.

Watch Broadcast
30.06.2020
Αποφάσεις και Αποτελέσματα Ψηφοφορίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της «FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.»
05.06.2020
FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 29 Ιουνίου 2020 Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
05.06.2020
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1351401000
28.05.2020
Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2020
27.05.2020
Ανακοίνωση
Δείτε όλα τα νέα