Νέα Επενδυτικών Σχέσεων

05.12.2022
Η Frigoglass ανακοινώνει νέα χρηματοδότηση και συμφωνία επί μίας συνολικής ανακεφαλαιοποίησης
17.11.2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα
09.11.2022
Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου
07.11.2022
H Frigoglass ανακοινώνει την παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και την ανασυγκρότηση σύνθεσης της Επιτροπής Ανθρωπίνου Δυναμικού, Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων
30.09.2022
Οικονομικά Αποτελέσματα Δευτέρου Τριμήνου 2022
Δείτε όλα τα νέα