Νέα Επενδυτικών Σχέσεων

19.03.2021
Οικονομικά Αποτελέσματα Τετάρτου Τριμήνου 2020
18.03.2021
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007
12.03.2021
H Frigoglass ανακοινώνει την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το τέταρτο τρίμηνο του 2020 και τηλεδιάσκεψη
16.02.2021
Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εκλογή Νέου Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου (Διόρθωση)
16.02.2021
Εκλογή Νέου Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου (Διόρθωση)
Δείτε όλα τα νέα