Νέα & Βραβεία
30.05.2023
Απόσπασμα Πρακτικού της Επιτροπής Ελέγχου
30.05.2023
Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου
30.05.2023
Απόσπασμα Πρακτικού της ΕΓΣ
30.05.2023
Η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, της νέας Επιτροπής Ελέγχου και της νέας Επιτροπής Ανθρωπίνου Δυναμικού, Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων σε σώμα
30.05.2023
Αποφάσεις και Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
05.05.2023
Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου
04.05.2023
H Frigoglass ανακοινώνει την παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και την ανασυγκρότηση σύνθεσης της Επιτροπής Ανθρωπίνου Δυναμικού, Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων
28.04.2023
Οικονομικό Ημερολόγιο 2023
28.04.2023
Η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει την ολοκλήρωση της Συναλλαγής ανακεφαλαιοποίησης και αναδιάρθρωσης
06.04.2023
Ενημέρωση αναφορικά με τη Συναλλαγή
28.03.2023
Η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ομολογιούχων επέλεξε να υποστηρίξει τη Συναλλαγή προσχωρώντας στη Δεσμευτική Συμφωνία
28.03.2023
Αποφάσεις και Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
06.03.2023
Η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι η Επιτροπή Ομολογιούχων και η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. (με την υποστήριξη του βασικού της μετόχου) κατέληξαν σε μία συναινετική συμφωνία αναδιάρθρωσης και ανακεφαλαιοποίησης του Ομίλου με την Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. να διατηρεί 15% συμμετοχής στον Όμιλο
01.03.2023
Η Frigoglass ανακοινώνει την επικαιροποίηση της Συναλλαγής που περιλαμβάνει την παράταση της Δεσμευτικής Συμφωνίας καθώς και προχωρημένες συζητήσεις για τη διατήρηση μειοψηφικού ποσοστού στον Όμιλο
02.02.2023
Η Frigoglass ανακοινώνει την κάλυψη ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης σταθερού επιτοκίου ποσού €10 εκατ. και λήξεως το 2023 καθώς και την παράταση και τροποποίηση της Δεσμευτικής Συμφωνίας
19.01.2023
Η Frigoglass ανακοινώνει την κάλυψη ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης σταθερού επιτοκίου ποσού €10 εκατ. και λήξεως το 2023 καθώς και τις επικαιροποιημένες προοπτικές για το 2023
15.12.2022
Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Τρίτου Τριμήνου 2022
05.12.2022
Η Frigoglass ανακοινώνει νέα χρηματοδότηση και συμφωνία επί μίας συνολικής ανακεφαλαιοποίησης
17.11.2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα
09.11.2022
Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου
07.11.2022
H Frigoglass ανακοινώνει την παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και την ανασυγκρότηση σύνθεσης της Επιτροπής Ανθρωπίνου Δυναμικού, Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων
30.09.2022
Οικονομικά Αποτελέσματα Δευτέρου Τριμήνου 2022
28.09.2022
Τροποποίηση ώρας δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το δεύτερο τρίμηνο του 2022 και ημερομηνίας διεξαγωγής τηλεδιάσκεψης
23.09.2022
H Frigoglass ανακοινώνει την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το δεύτερο τρίμηνο του 2022 και τηλεδιάσκεψη
08.09.2022
Αποφάσεις και Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
28.07.2022
Η ασφαλιστική αποζημίωση για το περιστατικό πυρκαγιάς στη Ρουμανία συμφωνήθηκε στο ποσό των €62 εκατ
19.05.2022
Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2022
12.05.2022
H Frigoglass ανακοινώνει την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το πρώτο τρίμηνο του 2022 και τηλεδιάσκεψη
03.05.2022
Οικονομικό Ημερολόγιο 2022
13.04.2022
Οικονομικά Αποτελέσματα Τετάρτου Τριμήνου 2021
24.03.2022
H Frigoglass ανακοινώνει την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το τέταρτο τρίμηνο του 2021 και τηλεδιάσκεψη
28.02.2022
Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
18.02.2022
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛHΨΗ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα
16.02.2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα
11.02.2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα
10.02.2022
Στα €42 εκατ. διευθετήθηκε η ασφαλιστική αποζημίωση για τις υλικές ζημίες από το περιστατικό πυρκαγιάς στη Ρουμανία
09.02.2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα
02.02.2022
Εισαγωγή μετοχών από αύξηση κεφαλαίου μετά από άσκηση δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan)
24.01.2022
Έντυπο παροχής πληροφοριών του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 της 14ης Ιουνίου 2017 (αρ. 1 παρ. 5 περ. η’), σχετικά με την εισαγωγή για διαπραγμάτευση κινητών αξιών της εταιρείας κατ’ εφαρμογή προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών
05.01.2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα
28.12.2021
Η Frigoglass ανακοινώνει τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής προς συμψηφισμό ζημιών
15.12.2021
Αποφάσεις και Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
18.11.2021
Οικονομικά Αποτελέσματα Τρίτου Τριμήνου 2021
11.11.2021
H Frigoglass ανακοινώνει την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το τρίτο τρίμηνο του 2021 και τηλεδιάσκεψη
03.09.2021
H Frigoglass έλαβε προκαταβολή €15 εκατ. σχετικά με την ασφαλιστική αποζημίωση για το περιστατικό πυρκαγιάς στη Ρουμανία
05.08.2021
Οικονομικά Αποτελέσματα Δευτέρου Τριμήνου 2021
30.07.2021
H Frigoglass ανακοινώνει την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το δεύτερο τρίμηνο του 2021 και τηλεδιάσκεψη
05.07.2021
Η Frigoglass ανακοινώνει την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της σε σώμα
01.07.2021
Αποφάσεις και Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
07.06.2021
Ανακοίνωση σχετικά με το εργοστάσιο της Ρουμανίας
20.05.2021
Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2021
17.05.2021
H Frigoglass ανακοινώνει την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το πρώτο τρίμηνο του 2021 και τηλεδιάσκεψη
29.04.2021
Οικονομικό Ημερολόγιο 2021
19.03.2021
Οικονομικά Αποτελέσματα Τετάρτου Τριμήνου 2020
18.03.2021
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007
12.03.2021
H Frigoglass ανακοινώνει την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το τέταρτο τρίμηνο του 2020 και τηλεδιάσκεψη
16.02.2021
Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εκλογή Νέου Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου (Διόρθωση)
16.02.2021
Εκλογή Νέου Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου (Διόρθωση)
16.02.2021
Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εκλογή Νέου Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου
16.02.2021
Εκλογή Νέου Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου
02.02.2021
Η Coca-Cola Τρία Έψιλον μαζί με την Frigoglass δωρίζουν 351 ψυγεία στο Υπουργείο Υγείας ενισχύοντας τη δυνατότητα αποθήκευσης υλικού για τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού
25.01.2021
Ανανέωση σύμβασης προμήθειας με την Coca-Cola HBC AG
11.01.2021
Αποχώρηση του Οικονομικού Διευθυντή του Ομίλου – Διορισμός Νέου Οικονομικού Διευθυντή
24.12.2020
Η Frigoglass ανακοινώνει τη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα
16.12.2020
Η Frigoglass ανακοινώνει την εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αμοιβών, Ανθρωπίνου Δυναμικού και Υποψηφιοτήτων
16.12.2020
Η Frigoglass ανακοινώνει τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα
14.12.2020
Αποφάσεις και Αποτελέσματα Ψηφοφορίας της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της “FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.” της 14ης Δεκεμβρίου 2020
10.12.2020
Η Frigoglass έλαβε την Πλατινένια Διάκριση της EcoVadis για το 2020
19.11.2020
Οικονομικά Αποτελέσματα Τρίτου Τριμήνου 2020
18.11.2020
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.” σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
06.11.2020
H Frigoglass ανακοινώνει την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το τρίτο τρίμηνο του 2020 και τηλεδιάσκεψη
05.08.2020
Οικονομικά Αποτελέσματα Δευτέρου Τριμήνου 2020
30.07.2020
H Frigoglass ανακοινώνει την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το δεύτερο τρίμηνο του 2020 και τηλεδιάσκεψη
30.06.2020
Αποφάσεις και Αποτελέσματα Ψηφοφορίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της “FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.”
05.06.2020
FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 29 Ιουνίου 2020 Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
05.06.2020
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.” σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1351401000
28.05.2020
Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2020
27.05.2020
Ανακοίνωση
25.05.2020
H Frigoglass ανακοινώνει την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το πρώτο τρίμηνο του 2020 και τηλεδιάσκεψη
19.03.2020
Οικονομικά Αποτελέσματα Τετάρτου Τριμήνου 2019
17.03.2020
H Frigoglass ανακοινώνει την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το τέταρτο τρίμηνο του 2019 και τηλεδιάσκεψη
13.02.2020
Η FRIGOGLASS ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΣΟΥ €260 ΕΚΑΤ. ΜΕ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΟΥ 6.875% ΛΗΞΗΣ 2025
11.02.2020
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007
03.02.2020
Η FRIGOGLASS ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΣΟΥ €260 ΕΚΑΤ. ΜΕ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΟΥ 6.875% ΛΗΞΗΣ 2025
24.01.2020
Περιληπτική Ενημέρωση για το έτος 2019
24.01.2020
Η Frigoglass ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας Προσφοράς Ομολογιών Προνομιακής Εξασφάλισης
17.01.2020
Η Frigoglass ανακοινώνει την εκλογή νέου Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου
16.01.2020
Αποφάσεις και Αποτελέσματα Ψηφοφορίας της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της “FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.”
12.12.2019
Οικονομικά Αποτελέσματα Τρίτου Τριμήνου 2019
06.12.2019
H Frigoglass ανακοινώνει την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το τρίτο τρίμηνο του 2019 και τηλεδιάσκεψη
06.12.2019
Η Frigoglass ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συγχώνευσης των θυγατρικών της Frigoglass Industries Nigeria Limited και Frigoglass West Africa Limited
17.10.2019
Η Frigoglass ανακοινώνει τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής προς συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών
11.10.2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα
09.10.2019
Η Frigoglass ανακοινώνει τη συγχώνευση των θυγατρικών της Frigoglass Industries Nigeria Limited και Frigoglass West Africa Limited
10.09.2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα
03.09.2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα
07.08.2019
Οικονομικά Αποτελέσματα Δευτέρου Τριμήνου 2019
01.08.2019
H Frigoglass ανακοινώνει την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το δεύτερο τρίμηνο του 2019 και τηλεδιάσκεψη
08.07.2019
Αποφάσεις και Αποτελέσματα Ψηφοφορίας της Α’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της “FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.”
26.06.2019
Η Frigoglass ανακοινώνει την εκλογή νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου
25.06.2019
Αποφάσεις και Αποτελέσματα Ψηφοφορίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της “FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.”
13.06.2019
Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2019
10.06.2019
H Frigoglass ανακοινώνει την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το πρώτο τρίμηνο του 2019 και τηλεδιάσκεψη
07.06.2019
Σε διακοπή της παραγωγικής της δραστηριότητας στην Κάτω Αχαΐα προχωρά η Frigoglass
03.06.2019
Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
28.03.2019
H Frigoglass ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2019
28.03.2019
Οικονομικά Αποτελέσματα Τετάρτου Τριμήνου 2018
26.03.2019
Η Frigoglass ανακοινώνει την αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Ελέγχου
21.03.2019
H Frigoglass ανακοινώνει την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το τέταρτο τρίμηνο του 2018 και τηλεδιάσκεψη
13.12.2018
Σε επένδυση ύψους €25-30 εκατ. προχωρά η Frigoglass με στόχο την αύξηση της δυναμικότητας του κλάδου Υαλουργίας στη Νιγηρία
12.12.2018
Η Frigoglass ανακοινώνει την ολοκλήρωση της πώλησης της εταιρείας γυάλινης συσκευασίας Frigoglass Jebel Ali στο Ντουμπάι
16.11.2018
Οικονομικά Αποτελέσματα Τρίτου Τριμήνου 2018
08.11.2018
H Frigoglass ανακοινώνει την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το τρίτο τρίμηνο του 2018 και τηλεδιάσκεψη
06.08.2018
Οικονομικά Αποτελέσματα Δευτέρου Τριμήνου 2018
27.07.2018
H Frigoglass ανακοινώνει την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το δεύτερο τρίμηνο του 2018 και τηλεδιάσκεψη
18.06.2018
Αποφάσεις και Αποτελέσματα Ψηφοφορίας της Α’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της “FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.”
15.06.2018
Η Frigoglass ανακοινώνει τη λήψη των απαιτούμενων συγκαταθέσεων για την πώληση της εταιρείας Frigoglass Jebel Ali FZE
11.06.2018
Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2018
05.06.2018
Αποφάσεις και Αποτελέσματα Ψηφοφορίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της “FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.”
05.06.2018
H Frigoglass ανακοινώνει την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το πρώτο τρίμηνο του 2018 και τηλεδιάσκεψη
17.05.2018
Νέος Οικονομικός Διευθυντής για τον Όμιλο Frigoglass
14.05.2018
Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
10.05.2018
Αποχώρηση του Οικονομικού Διευθυντή του Ομίλου Frigoglass
02.05.2018
Η Frigoglass Finance B.V. ανακοινώνει τη διαδικασία λήψης συγκατάθεσης (consent solicitation) αναφορικά με τις προνομιακής εξασφάλισης (senior secured guaranteed) ομολογίες της, ποσού €79.394.180, που λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2021
25.04.2018
Οικονομικά Αποτελέσματα Τετάρτου Τριμήνου 2017
16.04.2018
H Frigoglass ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2018
16.04.2018
H Frigoglass ανακοινώνει την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το τέταρτο τρίμηνο του 2017 και τηλεδιάσκεψη
16.04.2018
Ψυγείο Hybrid – Παγωμένα αναψυκτικά ακόμα και με διακοπή ρεύματος
02.04.2018
Η Frigoglass ανακοινώνει την πώληση της εταιρείας γυάλινης συσκευασίας Frigoglass Jebel Ali στο Ντουμπάι
17.01.2018
Ανανέωση σύμβασης με την Coca-Cola HBC AG
20.12.2017
Η Frigoglass ανακοινώνει τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα
15.12.2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
15.12.2017
Αποφάσεις και Αποτελέσματα Ψηφοφορίας της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της “FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.”
29.11.2017
Η Frigoglass ανακοινώνει τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα
24.11.2017
Οικονομικά Αποτελέσματα Τρίτου Τριμήνου 2017
23.11.2017
Η Frigoglass ανακοινώνει τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα
23.11.2017
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 2017
23.11.2017
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007
20.11.2017
Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556
17.11.2017
H Frigoglass ανακοινώνει την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το τρίτο τρίμηνο του 2017 και τηλεδιάσκεψη
16.11.2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
14.11.2017
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
14.11.2017
FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
30.10.2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
30.10.2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
26.10.2017
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
23.10.2017
Μετατροπή μετατρέψιμων ομολογιών και διαπίστωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
23.10.2017
H Frigoglass ανακοινώνει την ολοκλήρωση της Aναδιάρθρωσης
23.10.2017
Η Frigoglass ανακοινώνει την παραίτηση και το διορισμό τριών ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
19.10.2017
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπερ των παλαιών μετόχων
16.10.2017
To Frigoglass Easyreach Express εξοικονoμεί 40% ενέργεια με το νέο σύστημα ελέγχου της λειτουργίας του
21.09.2017
Η Frigoglass παρέχει ενημέρωση για τη διαδικασία της αναδιάρθρωσης του κεφαλαίου και των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου
19.09.2017
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμά προτίμησης υπερ των παλαιών μετόχων: ημερομηνία αποκοπής και περίοδος διαπραγμάτευσης δικαιώματος προτίμησης
19.09.2017
Ανακοίνωση διάθεσης ενημερωτικού δελτίου
04.09.2017
Η Frigoglass έλαβε Χρυσή Διάκριση από την EcoVadis για την ΕΚΕ
25.08.2017
Ανακοίνωση σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α.
25.08.2017
Οικονομικά Αποτελέσματα Δευτέρου Τριμήνου 2017
22.08.2017
H Frigoglass ανακοινώνει την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το δεύτερο τρίμηνο του 2017 και τηλεδιάσκεψη
02.08.2017
Η Frigoglass ανακοινώνει τη δικαστική επικύρωση του σχεδίου συνδιαλλαγής (scheme of arrangement)
28.07.2017
Η Frigoglass ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Συνέλευσης των Πιστωτών του Σχεδίου και την αναμενόμενη απομείωση παγίων περιουσιακών στοιχείων
20.07.2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ REVERSE SHARE SPLIT ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ
06.07.2017
Η Frigoglass ανακοινώνει τη σύγκληση Συνέλευσης των Πιστωτών του Σχεδίου
28.06.2017
Αποτελέσματα Ψηφοφορίας της Α’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε.
28.06.2017
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Α’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
19.06.2017
Η Frigoglass ανακοινώνει την έκδοση επεξηγηματικής επιστολής προς τους συμμετέχοντες πιστωτές στο Σχέδιο Συνδιαλλαγής αγγλικού δικαίου (Επεξηγηματική Επιστολή) (Practice Statement Letter)
19.06.2017
Αποτελέσματα Ψηφοφορίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε.
19.06.2017
Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
26.05.2017
Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.1 του Κανονισμού του Χ.Α
26.05.2017
Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
24.05.2017
Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2017
22.05.2017
H Frigoglass ανακοινώνει την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το πρώτο τρίμηνο του 2017 και τηλεδιάσκεψη
17.05.2017
Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολόγιου για το έτος 2017
11.05.2017
Η Frigoglass ανακοινώνει την Ημερομηνία Υλοποίησης (Effective Time) της διαδικασίας Συγκατάθεσης (consent solicitation) αναφορικά με τις Ομολογίες της Frigoglass Finance B.V., ποσού €250 εκατ., επιτοκίου 8,25% που λήγουν το 2018
02.05.2017
Η Frigoglass Finance B.V. ανακοινώνει την έναρξη διαδικασίας αναζήτησης συγκατάθεσης (consent solicitation) αναφορικά με τις Ομολογίες της, ποσού €250 εκατ., επιτοκίου 8,25% που λήγουν το 2018
27.04.2017
H Frigoglass ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2017
27.04.2017
Ανακοίνωση σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α.
27.04.2017
Οικονομικά Αποτελέσματα Τετάρτου Τριμήνου 2016
25.04.2017
H Frigoglass ανακοινώνει την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το τέταρτο τρίμηνο του 2016 και τηλεδιάσκεψη
13.04.2017
H Frigoglass ανακοινώνει τους βασικούς όρους της κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης
20.03.2017
Ανακοίνωση σχετικά με την κεφαλαιακή αναδιάρθρωση
01.03.2017
Ανακοίνωση
01.03.2017
Ανακοίνωση
24.02.2017
Ανακοίνωση
23.02.2017
Ανακοίνωση
31.01.2017
Ανακοίνωση
11.01.2017
Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556/2007
30.11.2016
Οικονομικά Αποτελέσματα Τρίτου Τριμήνου 2016
24.11.2016
H Frigoglass ανακοινώνει την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το τρίτο τρίμηνο του 2016 και τηλεδιάσκεψη
04.08.2016
Ανακοίνωση σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α.
04.08.2016
Οικονομικά Αποτελέσματα Δεύτερου Τριμήνου 2016
28.07.2016
H Frigoglass ανακοινώνει την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το δεύτερο τρίμηνο του 2016 και τηλεδιάσκεψη
15.07.2016
Η Frigoglass αλλάζει το λειτουργικό της μοντέλο στην αγορά της Ασίας
06.06.2016
Γνωστοποίηση Κράτους – Μέλους Προέλευσης
31.05.2016
Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2016
11.05.2016
H Frigoglass ανακοινώνει την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το πρώτο τρίμηνο του 2016 και τηλεδιάσκεψη
31.03.2016
Οικονομικά Αποτελέσματα Τετάρτου Τριμήνου 2015
31.03.2016
H Frigoglass ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2016
22.03.2016
H Frigoglass ανακοινώνει την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το τέταρτο τρίμηνο του 2015 και τηλεδιάσκεψη