Νέα & Βραβεία
31.03.2016
H Frigoglass ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2016

Αθήνα, Ελλάδα, 31 Μαρτίου 2016 – Η Frigoglass ανακοινώνει σήμερα το Οικονομικό Ημερολόγιο του 2016 σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Περισσότερα