Νέα & Βραβεία
13.04.2017
H Frigoglass ανακοινώνει τους βασικούς όρους της κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης

Αθήνα, 13 Απριλίου 2017 – Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 20ης Μαρτίου 2017 (η «Ανακοίνωση του Μαρτίου»), η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. («Frigoglass», ή η «Εταιρεία» και μαζί με τις θυγατρικές της ο «Όμιλος») ανακοινώνει σήμερα τη σύναψη νομικά δεσμευτικής συμφωνίας (η «Δεσμευτική Συμφωνία») σχετικά με τους βασικούς όρους της αναδιάρθρωσης του δανεισμού της (η «Αναδιάρθρωση») με την επιτροπή ομολογιούχων (η «Επιτροπή Ομολογιούχων»), η οποία αντιπροσωπεύει ποσοστό περίπου 39% των εκδοθεισών από τη θυγατρική της Frigoglass Finance B.V. ομολογιών επιτοκίου 8.25% και λήξης 2018 (οι «Ομολογίες»), τους βασικούς τραπεζικούς της δανειστές (Citibank, HSBC, Alpha Bank και Eurobank, από κοινού οι «Τράπεζες»), καθώς και τον κύριο μέτοχό της Boval S.A. (η «Boval»).

Περισσότερα