Νέα & Βραβεία
23.10.2017
H Frigoglass ανακοινώνει την ολοκλήρωση της Aναδιάρθρωσης

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2017 Η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. («Frigoglass», ή η «Εταιρεία» και, από κοινού με τις θυγατρικές της, ο «Όμιλος») είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσής της (η «Αναδιάρθρωση»)…

Περισσότερα