Νέα & Βραβεία
13.03.2015
Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Αθήνα, 13 Μαρτίου, 2015 – Η Frigoglass ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την από 10/3/2015 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου εξελέγη ο κ. Ιωάννης Κωστόπουλος ως νέο μέλος αυτού σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κας. Αλεξάνδρας Παπαλεξοπούλου.

Περισσότερα