Εταιρική Διακυβέρνηση

Πολιτικές της Frigoglass

Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας

Ο Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υπεύθυνης εταιρικής διακυβέρνησης στον οποίο η Frigoglass έχει δεσμευτεί και είναι εγκεκριμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Διοίκηση της εταιρείας.

Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών

Κύριος στόχος της Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριών της Frigoglass είναι να δημιουργήσει μια βάση για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών και της ασφάλειας των πληροφοριών, με στόχο την συνεχή κάλυψη των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών της εις το έπακρον.

Πολιτική Speak Up

H πολιτική Speak Up έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει υπαλλήλους της εταιρείας, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, αναδόχους, παρόχους, πελάτες και άλλα μέλη του κοινού, τα οποία θεωρούν ότι έχουν εντοπίσει παραβιάσεις διαδικασιών της εταιρείας ή ενέργειες διαφθοράς ή άλλων παρατυπιών. Όλες οι αποκαλύψεις αντιμετωπίζονται ως άκρως εμπιστευτικές και ευαίσθητες.

Πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Στη Frigoglass εκτιμούμε τους ανθρώπους μας και η επιτυχία μας εξαρτάται από αυτούς.  Όλοι οι εργαζόμενοί μας θα πρέπει να εργάζονται σε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον, που προάγει και προστατεύει τα δικαιώματά τους, με βάση τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας.

Πολιτική για την ποιότητα

Η πολιτική ποιότητας της Frigoglass είναι η παροχή μέγιστης αξίας τόσο στους εξωτερικούς όσο και στους εσωτερικούς πελάτες.

Περιβαλλοντική πολιτική

Για τη Frigoglass, η περιβαλλοντική ευθύνη αποτελεί θεμελιώδες τμήμα της αειφόρου ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης.

Πολιτική υγείας και ασφάλειας

Στη Frigoglass, η επαγγελματική υγεία και ασφάλεια (OH&S) είναι μια θεμελιώδης αρχή που αφορά όλες τις δραστηριότητές μας σε όλο τον κόσμο.

Code of Business Conduct and Ethics
Data Protection Policy

Οργανόγραμμα


Ανώτατη Διοίκηση

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ, GROUP GENERAL MANAGER- INTERIM & GROUP CHIEF FINANCIAL OFFICER

O Εμμανουήλ διορίστηκε στη θέση του Group Chief Financial Officer τον Απρίλιο του 2021. Τον Σεπτέμβριο του 2023, ανέλαβε επιπρόσθετα καθήκοντα από τη θέση του Group General Manager-Interim. Εντάχθηκε στην Frigoglass ως στέλεχος του τμήματος Οικονομικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης (Financial Planning and Analysis Supervisor) τον Ιούνιο του 2010 και διαθέτει αποδεδειγμένη και εκτεταμένη εμπειρία αφού κατείχε θέσεις ευθύνης εντός της οικονομικής διεύθυνσης της Εταιρείας. Πριν την Frigoglass, εργάστηκε ως σύμβουλος επιχειρήσεων στην Deloitte για πέντε χρόνια. Είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και μεταπτυχιακού στο Corporate Finance από το SDA Bocconi.

DARREN BENNETT-VOCI, GLASS DIVISION DIRECTOR

Ο Darren διορίστηκε Glass Division Director  τον Μάρτιο του 2016, με έδρα το Λάγος της Νιγηρίας. Στέλεχος με 19 χρόνια εμπειρίας στη βιομηχανία της γυάλινης συσκευασίας, ο Darren έχει δραστηριοποιηθεί σε ένα ευρύ επιχειρηματικό και γεωγραφικό φάσμα, τόσο στην Ευρώπη όσο και πιο πρόσφατα στη Μέση Ανατολή. Το μεγαλυτερο κομμάτι της εμπειρίας του αποκτήθηκε με την απασχόλησή του στην Owens-Illinois, όπου κατείχε διάφορες θέσεις Πωλήσεων και Marketing σε περιφερειακό επίπεδο. Ο Darren εντάχθηκε στη Frigoglass τον Ιούνιο του 2012 ως Commercial Director – Glass, με έδρα το Ντουμπάι. Είναι κάτοχος Μάστερ στις Προηγμένες Ευρωπαϊκές Σπουδές από το Collège d’Europe της Βαρσοβίας.

ΚΩΣΤΑΣ ΔΙΝΤΣΙΟΣ, FRIGOSERVE DIRECTOR

O Κώστας διορίστηκε στη θέση του Frigoserve Director τον Σεπτέμβριο του 2018. Έχει εκτενή γνώση και εμπειρία στους τομείς του Service και του B2B Commercial. Είναι απόφοιτος του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, με πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού και μεταπτυχιακό στο Industrial Management. Πριν την ένταξή του στη Frigoglass, ο Κώστας διετέλεσε Γενικός Διευθυντής για την Ελλάδα και το Ισραήλ στην Ingersoll Rand.

ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ, GROUP HR DIRECTOR

Ο Μανώλης διορίστηκε Group HR Director της Frigoglass τον Ιούλιο του 2014. Αρχικά εντάχθηκε στην εταιρεία το Νοέμβριο του 2003 ως Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού των δραστηριοτήτων της Frigoglass στη Ρουμανία. Με περισσότερα από 18 χρόνια εμπειρίας σε ηγετικές θέσεις σε διαφορετικές χώρες και δραστηριότητες, ο Μανώλης έχει αναπτύξει σημαντική διοικητική εμπειρία και βαθιά λειτουργική γνώση σε θέματα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων. Πριν από την ένταξή του στη Frigoglass, εργάστηκε στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας ΑΒ Βασιλόπουλος, σε διάφορους τομείς, όπως η πρόσληψη, παροχές και εκπαίδευση του προσωπικού. Ο Μανώλης είναι κάτοχος πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο του Sunderland.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ, GROUP STRATEGY & TRANSFORMATION DIRECTOR

O Γιώργος διορίστηκε στη θέση του Group Strategy & Transformation Director τον Σεπτέμβριο του 2023. Εντάχθηκε στην Frigoglass τον Σεπτέμβριο του 2008 ως Group Product Manager και διαθέτει αποδεδειγμένη και εκτεταμένη εμπειρία αφού κατείχε διάφορες θέσεις ευθύνης στην εταιρεία σε τομείς όπως το Product Development και το Sustainability. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστήμιου της Καρλσρούης, με πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού και μεταπτυχιακό στα Οικονομικά και κάτοχος ΜΒΑ από το INSEAD. Πριν την ένταξή του στη Frigoglass, ο Γιώργος με έδρα τη Γερμανία, διετέλεσε Product Development Manager στην DaimlerChrysler και Marketing & Business Development Manager στην S&B Industrial Minerals.