Εταιρική Διακυβέρνηση

Το ΔΣ εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας  και απαρτίζεται από 9 μέλη, εκ των οποίων τα 8 είναι μη εκτελεστικά, ενώ τα 6 εξ αυτών είναι συγχρόνως και ανεξάρτητα.

Η Εταιρεία εφαρμόζει τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης, όπως αυτές ορίζονται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τα ειδικώς προβλεπόμενα στο άρθρο 17 του ν. 4706/20 και το άρθρο 4 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 2/905/3.3.2021 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς), η Εταιρεία έχει υιοθετήσει, με την  από 17.07.2021 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου της, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ιούνιος 2021), με τις αποκλίσεις που ρητώς αναφέρονται στην Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως αυτή εκάστοτε αποτυπώνεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας.

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης πατώντας το σχετικό pdf εικονίδιο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Όροι Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου
Όροι Λειτουργίας της Επιτροπής Αμοιβών, Ανθρωπίνου Δυναμικού και Υποψηφιοτήτων
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 2021 (ΕΣΕΔ)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΤΗΣ FRIGOGLASS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΤΗΣ FRIGOGLASS

Πολιτικές της Frigoglass

Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας

Ο Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υπεύθυνης εταιρικής διακυβέρνησης στον οποίο η Frigoglass έχει δεσμευτεί και είναι εγκεκριμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Διοίκηση της εταιρείας.

Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών

Κύριος στόχος της Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριών της Frigoglass είναι να δημιουργήσει μια βάση για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών και της ασφάλειας των πληροφοριών, με στόχο την συνεχή κάλυψη των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών της εις το έπακρον.

Πολιτική Speak Up

H πολιτική Speak Up έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει υπαλλήλους της εταιρείας, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, αναδόχους, παρόχους, πελάτες και άλλα μέλη του κοινού, τα οποία θεωρούν ότι έχουν εντοπίσει παραβιάσεις διαδικασιών της εταιρείας ή ενέργειες διαφθοράς ή άλλων παρατυπιών. Όλες οι αποκαλύψεις αντιμετωπίζονται ως άκρως εμπιστευτικές και ευαίσθητες.

Πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Στη Frigoglass εκτιμούμε τους ανθρώπους μας και η επιτυχία μας εξαρτάται από αυτούς.  Όλοι οι εργαζόμενοί μας θα πρέπει να εργάζονται σε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον, που προάγει και προστατεύει τα δικαιώματά τους, με βάση τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας.

Πολιτική για την ποιότητα

Η πολιτική ποιότητας της Frigoglass είναι η παροχή μέγιστης αξίας τόσο στους εξωτερικούς όσο και στους εσωτερικούς πελάτες.

Περιβαλλοντική πολιτική

Για τη Frigoglass, η περιβαλλοντική ευθύνη αποτελεί θεμελιώδες τμήμα της αειφόρου ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης.

Πολιτική υγείας και ασφάλειας

Στη Frigoglass, η επαγγελματική υγεία και ασφάλεια (OH&S) είναι μια θεμελιώδης αρχή που αφορά όλες τις δραστηριότητές μας σε όλο τον κόσμο.

Code of Business Conduct and Ethics
Information Security Policy
Speak Up Policy
Human Rights Policy
Quality Policy
Environmental Policy
Health & Safety Policy
Ενημέρωση Προστασίας Δεδομένων Εργαζομένων Frigoglass
Data Protection Policy

Οργανόγραμμα


Διοικητικό Συμβούλιο

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) Γ. ΔΑΥΙΔ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)

Ο κ. Χαράλαμπος (Χάρης) Γ. Δαυίδ εξελέγη Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου το Νοέμβριο του 2006. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από το 1999. Η επαγγελματική σταδιοδρομία του κ. Δαυίδ ξεκίνησε στη Νέα Υόρκη από τη θέση του πιστοποιημένου Eπενδυτικού Συμβούλου στην Credit Suisse. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του κατέλαβε διάφορες θέσεις στην ανώτερη Διοίκηση του Ομίλου Εταιρειών Λεβέντη. Είναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιρειών A.G. Leventis PLC (Nigeria), Nigerian Bottling Company, Beta Glass PLC (Nigeria), Ideal Group, Pikwik (Nigeria) Ltd, ΤΙΤΑΝ Cement International S.A. και ELVIDA Foods SA. Είναι μέλος της επιτροπής Africa Acquisitions της TATE Modern. Έχει υπάρξει μέλος στα Διοικητικά Συμβούλια της Alpha Finance, ΔΕΗ και της Εμπορικής Τράπεζας (Credit Agricole).

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)

O κ. Λεβέντης εντάχθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Frigoglass ως μη‐εκτελεστικό μέλος τον Απρίλιο του 2014 και σήμερα κατέχει την θέση του Αντιπροέδρου. Ο κ. Λεβέντης είναι μέλος της εκτελεστικής επιτροπής οικογενειακής επιχείρησης επενδύσεων με την ευθύνη της εποπτείας των επενδύσεων σε ακίνητα. Έχει εργαστεί στο παρελθόν στον κλάδο διαχείρισης κεφαλαίων ως αναλυτής μετοχών. Έχει πτυχίο στη Σύγχρονη Ιστορία από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και μεταπτυχιακό στη Νομική από το Πανεπιστήμιο City. Είναι κάτοχος Πιστοποιητικού Διαχείρισης Επενδύσεων.

ΝΙΚΟΣ ΜΑΜΟΥΛΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)

Ο κ. Μαμουλής εντάχθηκε στη Frigoglass ως Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών τον Οκτώβριο του 2013 και διορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος τον Ιούλιο του 2015. Έχει περισσότερα από είκοσι πέντε χρόνια εμπειρίας σε ανώτερες οικονομικές θέσεις σε διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους. Πριν την Frigoglass, ο κ. Μαμουλής εργάστηκε στην Coca‐Cola HBC για δώδεκα χρόνια, με την τελευταία θέση να είναι αυτή του Οικονομικού Ελεγκτή του Oμίλου (Group Financial Controller). Προηγουμένως είχε διατελέσει Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του Oμίλου Lafarge Ηρακλής και του Oμίλου Μπουτάρη. Ο κ. Μαμουλής είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

KATHLEEN VERELST, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)

Η Kathleen Verelst είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Frigoglass από τον Φεβρουάριο του 2021. Έχοντας έδρα στο Λονδίνο, είναι Ανώτερη Σύμβουλος Επενδύσεων/Εκποιήσεων στην Unibail Rodamco Westfield (URW), έναν κορυφαίο παγκόσμιο προγραμματιστή, ιδιοκτήτη και επενδυτή εμβληματικών προορισμών αγορών. Πριν ενταχθεί στην URW, η Kathleen ήταν Διευθύνουσα Σύμβουλος και Ανώτερη Σύμβουλος στη Morgan Stanley στο τμήμα Τραπεζικών Επενδύσεων τόσο στο Λονδίνο όσο και στη Νέα Υόρκη. Για πάνω από 22 χρόνια, συμβούλευε πελάτες σχετικά με περίπλοκες χρηματοοικονομικές αναδιαρθρώσεις, συναλλαγές ακινήτων καθώς και πρωτοστάτησε και ασφάλισε μεγάλες χρηματοδοτήσεις ακινήτων. Η Kathleen ξεκίνησε την καριέρα της ως δικηγόρος στη Νέα Υόρκη και εργάστηκε στο τμήμα Ακινήτων της Shearman & Sterling και Cleary Gottlieb Steen & Hamilton. Η Kathleen αποφοίτησε με έπαινο από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Leuven (Βέλγιο) και απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Master of Laws) στο Πανεπιστήμιο του Michigan στο Ann Arbor. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου της Νέας Υόρκης.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)

Ο κ. Κωστόπουλος ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Frigoglass από τον Μάρτιο του 2015. Ο κ. Κωστόπουλος έχει έδρα το Λονδίνο όπου είναι Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας CCML Ltd, εταιρείας συμβούλων που ίδρυσε το 2017, και παρέχει στρατηγική και οργανωτική υποστήριξη σε οικογενειακές επιχειρήσεις.  Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Fourlis Holdings ΑΕ και της εταιρείας Austriacard AG στη Βιέννη. Από το 2004 έως το 2015, εργάστηκε στον Όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ). Από το 2004 έως το 2006, ήταν εκτελεστικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ), ως υπεύθυνος των τομέων Διεθνών Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Στρατηγικής Ανάπτυξης. Από το 2007 έως το 2015, διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΕΛΠΕ και Πρόεδρος ορισμένων θυγατρικών εταιριών του. Από το 1992 έως το 2003, κατείχε ανώτατες διευθυντικές θέσεις και συγκεκριμένα: Διευθύνων Σύμβουλος της Πετρόλα Α.Ε, Περιφερειακός Διευθυντής της Johnson & Johnson Consumer για την Κεντρική‐Ανατολική Ευρώπη, καθώς και Διευθύνων Σύμβουλος της Diageo‐Μetaxa στην Αθήνα. Από το 1980 έως το 1992, διετέλεσε ανώτερο διευθυντικό στέλεχος για τους συμβούλους επιχειρήσεων Booz Allen & Hamilton στο Λονδίνο και για την Chase Bank στη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο. Επίσης υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) στην Αθήνα. Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο του Southampton του Ηνωμένου Βασιλείου και ΜΒΑ από το Πανεπιστήμιο του Σικάγο των Η.Π.Α.

STEPHEN BENTLEY, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)

Ο κ. Bentley εξελέγη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τον Νοέμβριο του 2017. Είναι ορκωτός λογιστής (κάτοχος BA Hons στη Λογιστική) με τουλάχιστον τριακονταετή εμπειρία ως Οικονομικός Διευθυντής σε εισηγμένες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις που υποστηρίζονται από ίδια κεφάλαια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο κ. Bentley έχει διατελέσει στο παρελθόν Οικονομικός Διευθυντής του ομίλου της Tricentrol PLC, η οποία ήταν ανεξάρτητη εταιρεία ανεύρεσης και εκμετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού αερίου καθώς και εταιρεία ανάπτυξης στο Ηνωμένο Βασίλειο, εισηγμένη στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη. Επίσης, έχει διατελέσει Οικονομικός Διευθυντής σε διάφορες εταιρίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ενδεικτικά στην Ellis & Everard PLC, διανομέα χημικών στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στην TDG PLC, κορυφαία εταιρεία μεταφορών, διανομής και αποθήκευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο με δραστηριότητα στην Ηπειρωτική Ευρώπη, στην Brunner Mond PLC, μεσαίου μεγέθους εταιρεία κατασκευής χημικών με παραγωγή στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία και την Κένυα, στην οποία ηγήθηκε της πρώτης εισαγωγής των μετοχών της στη χρηματιστηριακή αγορά.   Ο κ. Bentley προσφάτως εργάστηκε ως Οικονομικός Διευθυντής ιδιωτικής επιχείρησης και συμμετείχε στην πώληση της James Dewhurst Limited σε μεγάλο όμιλο κλωστοϋφαντουργίας του Βελγίου. Ο κ. Bentley ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβούλιου του Frenkel Topping Group, πάροχο ανεξάρτητων οικονομικών συμβουλών και επενδυτικών υπηρεσιών, εισηγμένου στην κατηγορία AIM του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου. Eχει αποσυρθεί από τις διοικητικές του ευθύνες στις αρχές του 2020. Είναι μέλος του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών (Institute of Chartered Accountants) και διαπιστευμένος από την Whinney Murray & Co (νυν Ernst & Young) Λονδίνου. Είναι ακόμη μέλος του Συνδέσμου Εταιρικών Ταμιών (Association of Corporate Treasurers).

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΣ (PHILIPPE COSTELETOS), ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)

O κ. Φίλιππος Κωστελέτος έχει τριακονταετή εμπειρία σε εταιρείες ιδιωτικών επενδύσεων και διοικητικές επιτροπές και είναι ιδρυτής της Stemar Capital Partners (SCP), μίας επενδυτικής εταιρείας που εστιάζει σε πλατφόρμες μακροχρόνιων επενδύσεων. Διετέλεσε προηγουμένως Πρόεδρος των Διεθνών δραστηριοτήτων της Colony Capital, μίας παγκόσμιας εταιρείας διαχείρισης ακινήτων και επενδύσεων. Στο παρελθόν, διετέλεσε επικεφαλής Ευρώπης της TPG, ηγετικής εταιρείας ιδιωτικών επενδύσεων παγκοσμίως, καθώς και μέλος της Διεθνούς Διοικητικής Επιτροπής και της Επιτροπής Επενδύσεων της TPG. Πριν από αυτό, ο κ. Κωστελέτος υπήρξε μέλος της Διοικητικής Επιτροπής στην Investcorp, ηγετική εταιρεία σε εναλλακτικά επενδυτικά προϊόντα. Προηγουμένως, κατείχε θέσεις στην JP Morgan Capital, στην JP Morgan’s Private Equity Group και στην Morgan Stanley. Ο κ. Κωστελέτος είναι Ανεξάρτητος Διευθυντής, Πρόεδρος των επιτροπών Αμοιβών και Διενέξεων, και μέλος της επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αξιολογήσεων στην RIT Capital Partners. Είναι πρόεδρος στην Mistral Fertility και μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Digital Care, Vangest Group και Generation Home. Είναι Ανώτερος Σύμβουλος στην εταιρεία Blackstone Group. Ο κ. Κωστελέτος είναι μέλος του Προεδρικού Συμβουλίου για τις Διεθνείς Δραστηριότητες και μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη Συναισθηματική Νοημοσύνη στο πανεπιστήμιο Yale. Eίναι κάτοχος πτυχίου από το τμήμα Μαθηματικών του πανεπιστημίου Yale απ’όπου αποφοίτησε με έπαινο (magna cum laude), καθώς και κάτοχος MBA από το πανεπιστήμιο Columbia.

ZULIKAT WURAOLA ABIOLA, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)

Η κυρία Wura Abiola είναι Διευθύνουσα Σύμβουλος στην Management Transformation, και έχει εμπειρία εξυπηρέτησης πελατών στους τομείς ηγεσίας, διακυβέρνησης, οργανωτικής ανάπτυξης, διαχείρισης κινδύνων, στρατηγικής και πολιτικής δημοσίου τομέα από το 1999. Είναι πρόεδρος της Ανάπτυξης Αγορών Δανειακών Κεφαλαίων / Υποεπιτροπής Οικονομικών Υποδομών της FMDQ, καθώς και μέλος στα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών Beta Glass Nigeria PLC, OakGold Ltd, Cayman Islands Ltd, Appzone Nig Ltd και Nibra Designs Nig Ltd. Eίναι επίσης Επίκουρη Καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο του Λάγος σε θέματα οργανωτικής ανάπτυξης καθώς και μέλος της επιτροπής Έρευνας, Στρατηγικής και Συνηγορίας του Νιγηριανού Πιστοποιημένου Ινστιτούτου Τραπεζιτών (CIBN). Έχοντας ως στόχο την ανάπτυξη του χρηματοοικονομικού τομέα της Νιγηρίας, έχει εργαστεί στον Νιγηριανό Χρηματοοικονομικό Τομέα Στρατηγικής (Financial Sector Strategy) 2020, στην υποεπιτροπή  Στρατηγικής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Πριν το 1999, η κυρία Abiola εργάστηκε ως σύμβουλος διοίκησης επιχειρήσεων στην McKinsey & Co,  και ως υπεύθυνη έργων στην Vitol S.A.. Είναι κάτοχος πτυχίου, με έπαινο, στην Λογιστική από το πανεπιστήμιο San Francisco, κάτοχος MBA με ειδίκευση στη Διαχείριση της Καινοτομίας και Τεχνολογίας από το Imperial College του Λονδίνου και από το École Nationale des Ponts et Chaussées στο Παρίσι, καθώς και Ph.D. στην Οργανωτική Συμπεριφορά (1997) από το Imperial College του Λονδίνου. Επιπλέον, κατέχει δίπλωμα στην Διαχείριση και Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Κινδύνων από τη σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου του Harvard. Η κυρία Abiola είναι επίσης μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας συμβούλων και διαπιστευμένη Διεθνής Επαγγελματίας Ανθρωπίνων Πόρων (GPHR) από τον Σύλλογο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.


Ανώτατη Διοίκηση

ΝΙΚΟΣ ΜΑΜΟΥΛΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο κ. Νίκος Μαμουλής  εντάχθηκε στη  Frigoglass ως Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών τον Οκτώβριο του 2013 και διορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος τον Ιούλιο του 2015. Έχει περισσότερα από είκοσι πέντε χρόνια εμπειρίας σε ανώτερες οικονομικές θέσεις μέσα σε διάφορους επιχειρηματικούς ομίλους και είναι άριστος γνωστής των χρηματοοικονομικών και των διεθνών αγορών. Πριν από την ένταξή του στην Frigoglass ο κ. Μαμουλής εργάστηκε στην Coca-Cola Τρία Έψιλον για δώδεκα χρόνια, με την τελευταία θέση να είναι αυτή του οικονομικού ελεγκτή του ομίλου. Προηγουμένως είχε διατελέσει γενικός διευθυντής οικονομικών του ομίλου  Lafarge Ηρακλής αλλά και του ομίλου  Μπουτάρη. Ο κ. Μαμουλής είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

DARREN BENNETT-VOCI, GLASS DIVISION DIRECTOR

Ο Darren διορίστηκε Glass Division Director  τον Μάρτιο του 2016, με έδρα το Λάγος της Νιγηρίας. Στέλεχος με 19 χρόνια εμπειρίας στη βιομηχανία της γυάλινης συσκευασίας, ο Darren έχει δραστηριοποιηθεί σε ένα ευρύ επιχειρηματικό και γεωγραφικό φάσμα, τόσο στην Ευρώπη όσο και πιο πρόσφατα στη Μέση Ανατολή. Το μεγαλυτερο κομμάτι της εμπειρίας του αποκτήθηκε με την απασχόλησή του στην Owens-Illinois, όπου κατείχε διάφορες θέσεις Πωλήσεων και Marketing σε περιφερειακό επίπεδο. Ο Darren εντάχθηκε στη Frigoglass τον Ιούνιο του 2012 ως Commercial Director – Glass, με έδρα το Ντουμπάι. Είναι κάτοχος Μάστερ στις Προηγμένες Ευρωπαϊκές Σπουδές από το Collège d’Europe της Βαρσοβίας.

ΚΩΣΤΑΣ ΔΙΝΤΣΙΟΣ, FRIGOSERVE DIRECTOR

O Κώστας διορίστηκε στη θέση του Frigoserve Director τον Σεπτέμβριο του 2018. Έχει εκτενή γνώση και εμπειρία στους τομείς του Service και του B2B Commercial. Είναι απόφοιτος του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, με πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού και μεταπτυχιακό στο Industrial Management. Πριν την ένταξή του στη Frigoglass, ο Κώστας διετέλεσε Γενικός Διευθυντής για την Ελλάδα και το Ισραήλ στην Ingersoll Rand.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ, GROUP CHIEF FINANCIAL OFFICER

O Εμμανουήλ διορίστηκε στη θέση του Group Chief Financial Officer τον Απρίλιο του 2021. Εντάχθηκε στην Frigoglass ως στέλεχος του τμήματος Οικονομικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης (Financial Planning and Analysis Supervisor) τον Ιούνιο του 2010 και διαθέτει αποδεδειγμένη και εκτεταμένη εμπειρία αφού κατείχε θέσεις ευθύνης εντός της οικονομικής διεύθυνσης της Εταιρείας. Πριν την Frigoglass, εργάστηκε ως σύμβουλος επιχειρήσεων στην Deloitte για πέντε χρόνια. Είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και μεταπτυχιακού στο Corporate Finance από το SDA Bocconi.

ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ, GROUP HR DIRECTOR

Ο Μανώλης διορίστηκε Group HR Director της Frigoglass τον Ιούλιο του 2014. Αρχικά εντάχθηκε στην εταιρεία το Νοέμβριο του 2003 ως Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού των δραστηριοτήτων της Frigoglass στη Ρουμανία. Με περισσότερα από 18 χρόνια εμπειρίας σε ηγετικές θέσεις σε διαφορετικές χώρες και δραστηριότητες, ο Μανώλης έχει αναπτύξει σημαντική διοικητική εμπειρία και βαθιά λειτουργική γνώση σε θέματα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων. Πριν από την ένταξή του στη Frigoglass, εργάστηκε στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας ΑΒ Βασιλόπουλος, σε διάφορους τομείς, όπως η πρόσληψη, παροχές και εκπαίδευση του προσωπικού. Ο Μανώλης είναι κάτοχος πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο του Sunderland.

Επιτροπές

Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 η Εταιρία έχει συστήσει και διατηρεί  επιτροπή ελέγχου (η «Επιτροπή Ελέγχου») η οποία είναι, μεταξύ άλλων, αρμόδια για την παρακολούθηση:

 1. της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης,
 2. της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνο,
 3. της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων,
 4. θεμάτων συναφών με την ύπαρξη και διατήρηση της αμεροληψίας και ανεξαρτησίας του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, ιδιαιτέρως όσον αφορά στην παροχή στην Εταιρία άλλων υπηρεσιών από τον νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο.

Περαιτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου είναι αρμόδια για την υποβολή προτάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με οιαδήποτε αλλαγή στον κανονισμό λήψης εσωτερικών εγκρίσεων (chart of authorities) και το οργανόγραμμα της Εταιρίας.

 

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, λαμβάνουσα υπόψη την από 14.12.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και συγκεκριμένα τον ορισμό αυτής ως ανεξάρτητης επιτροπής, σύμφωνα με το διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, αποτελούμενης συνολικά από τρία (3) μέλη και συγκεκριμένα από δύο (2) Ανεξάρτητα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και από έναν (1) τρίτο (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), ομόφωνα αποφάσισε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασής της, την 22.12.2020, τη συγκρότησή της σε σώμα ως ακολούθως:

 

Πρόεδρος:    Γεώργιος Σαμοθράκης         – Τρίτος και Ανεξάρτητο μέλος (Mη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου)

Μέλος:          Zulikat Wuraola Abiola         – Aνεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Μέλος:          Stephen Bentley                    – Aνεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

 

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου

Στα βασικά καθήκοντα και στις υποχρεώσεις της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου περιλαμβάνονται:

 1. Η παρακολούθηση της πιστής εφαρμογής και τήρησης του Καταστατικού της Εταιρίας, του Εσωτερικού Κανονισμού της και των οδηγιών καθώς και της εν γένει νομοθεσίας που εφαρμόζεται.
 2. Η αναφορά, περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικών στελεχών με τα συμφέροντα της Εταιρίας.
 3. Η έγγραφη ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο, για τυχόν σημαντικά ευρήματα των διενεργηθέντων εσωτερικών ελέγχων.
 4. Η παράσταση στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων.
 5. Η συνεργασία με τις εποπτικές αρχές της πολιτείας και η διευκόλυνση του έργου τους.

 

Ο εσωτερικός ελεγκτής δρα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Άσκηση του Εσωτερικού Ελέγχου και τις πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρίας και   εποπτευεται από την  Επιτροπή Ελέγχου.

Η Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού, Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων είναι αρμόδια για τη θέσπιση των αρχών που διέπουν την πολιτική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρίας, επί των οποίων στηρίζεται η Διοίκηση κατά τη λήψη των αποφάσεών της και την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της.

Ειδικότερα, τα καθήκοντά της είναι:

 1. Η επίβλεψη της πολιτικής προγραμματισμού διαδοχής στελεχών.
 2. Η θέσπιση των αρχών που διέπουν την πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
 3. Ο προσδιορισμός της Στρατηγικής Αμοιβών και Επιδομάτων.
 4. Η υποβολή στο Δ.Σ. προτάσεων αναφορικά με τις αποδοχές των εκτελεστικών μελών του.
 5. H εξέταση των κριτηρίων καταλληλότητας για τα μέλη Δ.Σ.

Η Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού, Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, η οποία διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελείται από τα εξής τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

 

Πρόεδρος:      Ιωάννης Κωστόπουλος – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Μέλος:            Γεώργιος Παύλος Λεβέντης ‐ Μη εκτελεστικό μέλος

Μέλος:            Kathleen Verelst – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού παραβρίσκονται σε όλες τις συνεδριάσεις της εν λόγω επιτροπής, εξαιρουμένων αυτών των οποίων το αντικείμενο συζήτησης τους αφορά προσωπικά.

Η Επιτροπή Επενδύσεων είναι αρμόδια για την υποβολή προτάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με τη στρατηγική και τις πρωτοβουλίες επιχειρηματικής ανάπτυξης, καθώς και την αξιολόγηση  και εισήγηση νέων επενδυτικών προτάσεων ή/και προτάσεων επέκτασης στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την καθορισμένη στρατηγική της Εταιρίας. Επιπλέον, η Επιτροπή Επενδύσεων έχει την ευθύνη για την αξιολόγηση σημαντικών ευκαιριών επιχειρησιακής ανάπτυξης και επέκτασης μέσω εξαγορών και/ή στρατηγικών συνεργασιών.

 

Η Επιτροπή Επενδύσεων, η οποία διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελείται από τρία μέλη, δύο εκ των οποίων είναι μη εκτελεστικά και συγκεκριμένα συγκροτείται ως εξής:

 

Μέλος:                Χαράλαμπος (Χάρης) Γ. Δαυίδ ‐ Μη εκτελεστικό μέλος

Μέλος:                Νικόλαος Μαμουλής ‐ Εκτελεστικό μέλος

Μέλος:                Φίλιππος Κωστελέτος ‐ Aνεξάρτητο

 

Η συγκρότηση της νέας Επιτροπής Επενδύσεων σε σώμα και ο ορισμός Πρόεδρου αυτής από τα μέλη της θα γίνει κατά την πρώτη συνεδρίασή της εντός του έτους 2021.

Συναλλαγές σε μετοχές της εταιρείας

Κατεβάστε τον Πίνακα Συναλλαγών των υπόχρεων προσώπων σύμφωνα με τις διατάξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί Χειραγώγησης της αγοράς και πρόσβαση σε προνομιακή πληροφόρηση όπως αυτές ορίζονται από την απόφαση 347/12.07.2005 και το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005.

Table of Transactions

Γνωστοποίηση TR1

Η ενημέρωση πρέπει να γίνεται στην Εταιρεία μας και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μέσω της υποβολής του εντύπου γνωστοποίησης TR1. Το έντυπο γνωστοποίησης TR1 υποβάλλεται:

a) FRIGOGLASS
Επενδυτικές Σχέσεις
Α. ΜΕΤΑΞΑ 15, ΚΗΦΙΣΙΑ ,145 64, ΑΘΗΝΑ
Tel : +30 210 6165757-767
Fax : +30 210 6199097
Email: jstamatakos@frigoglass.com

b) Κεντρικό πρωτόκολλο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς:
Διεύθυνση Δημοσίων Εγγραφών και Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριώνs
Τμήμα Εποπτείας και Παρακολούθησης Συμπεριφοράς Εισηγμένων Εταιριών
Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, 105 62 Αθήνα, Ελλάδα
Fax: +30 210 337 7243

Οι μέτοχοι θα πρέπει να διασφαλίσουν την επιτυχή αποστολή των εγγράφων και παραλαβή από την αρμόδια υπηρεσία πρωτοκόλλου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Είναι υποχρέωση του μετόχου να συμπληρώσετε τη φόρμα TR1 σωστά. Ο μέτοχος ευθύνεται για τυχόν λάθη ή παραλείψεις. Το έντυπο TR1 πρέπει να υπογραφεί κατάλληλα από τον ίδιο τον μέτοχο ή από άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, και στην περίπτωση νομικού προσώπου, από τον νόμιμο εκπρόσωπό του. Τα σχετικά πληρεξούσια πρέπει να κατατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μαζί με το έντυπο TR1. Τα πληρεξούσια θα ισχύουν μέχρι να ανακληθούν. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι η αρμόδια αρχή για την εποπτεία των απαιτήσεων γνωστοποίησης.

Ν 3340/2005
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 347/ 12-07-2005
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 33 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR1