Νέα & Βραβεία
03.06.2015
Γνωστοποιήση Αλλαγής Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

Αθήνα, 3 Ιουνίου, 2015 – Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τα Μέλη του οποίου εξελέγησαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26 Μαΐου 2015 και πληροί τις προϋποθέσεις του Ν.3016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συγκροτήθηκε σε Σώμα.

Περισσότερα