Επενδυτές Beta Glass

Η Beta Glass είναι μέλος του Ομίλου Frigoglass που είναι στρατηγικός εταίρων των εμφιαλωτών ποτών και αναψυκτικών διεθνώς. Η Beta Glass είναι ο κύριος προμηθευτής γυάλινων συσκευασιών στις αναδυόμενες αγορές της Δυτικής Αφρικής.
Μέσω μιας ευρείας γκάμας γυάλινων φιαλών, η Beta Glass προσφέρει κορυφαίες λύσεις συσκευασίας σε διαφορετικούς πελάτες που δραστηριοποιούνται στους τομείς αναψυκτικών, μπύρας, αλκοολούχων ποτών, καλλυντικών και φαρμακευτικών προϊόντων.
Στην επικοινωνία μας με τις κεφαλαιαγορές, επιδίωξή μας είναι να παρέχουμε ουσιαστική, αξιόπιστη, ακριβή και επικαιροποιημένη πληροφόρηση σχετικά με τη ανάπτυξη και την οικονομική θέση της Beta Glass. Παρέχουμε διαρκή χρηματοοικονομική πληροφόρηση μέσω ετήσιων και ενδιάμεσων εκθέσεων.


Οικονομικά Αποτελέσματα

BETA GLASS - Unclaimed Dividend Report -2022
BETA GLASS ANNUAL RERPORT AND AUDITED FINANCIAL 2022
Beta Glass Plc Unaudited Interim Financial Statement March 2023
Beta Glass Plc Audited Financials Statements December 2022
Beta Glass Unaudited Interim FInancial Statement September 2022
BETAGLASS Unclaimed Dividend -2021
BETA GLASS AUDITED FINANCIAL STATEMENTS 2021
Beta Glass Unaudited Interim Financial Statement Q1 2022
Beta Glass Unaudited Interim Financial Statement Q4 2021
Beta Glass Unaudited Interim Financial Statement Q3 2021
BETA GLASS -Unaudited Interim Financial Statement Q2 2021
Beta Glass- Unaudited Interim Financial Statement Q1 2021
BETA GLASS PROPOSED DIVIDEND FOR THE YEAR ENDED 31.12.2020
BETA GLASS AUDITED FINANCIAL STATEMENTS 2020
Beta Glass Unaudited Financial Results Q4 2020
BETAGLASS UNAUDITED FINANCIAL RESULTS Q3 2020
Beta Glass Plc Unaudited FINANCIAL STATEMENT 2020
BETA GLASS-Unaudited Interim FINANCIAL STATEMENT MARCH 2020
BETA GLASS AUDITED FINANCIAL RESULTS 2019
BETA GLASS FINANCIAL STATEMENT DECEMBER 2019
BETA GLASS FINANCIAL STATEMENT SEPTEMBER 2019
BETAGLASS FINANCIAL STATEMENTS JUNE 2019
BETAGLASS FINANCIAL STATEMENTS MARCH 2019
BETAGLASS FINANCIAL STATEMENTS SEPTEMBER 2018
BETAGLASS FINANCIAL STATEMENTS JUNE 2018
BETAGLASS FINANCIAL STATEMENTS MARCH 2018

Ετήσιες Εκθέσεις

BETA GLASS ANNUAL REPORT 2021
BETA GLASS ANNUAL REPORT 2020
BetaGlass Annual Report 2019
BetaGlass Annual Report 2018
BetaGlass Annual Report 2017
BetaGlass Annual Report 2016
BetaGlass Annual Report 2015

Εταιρική Διακυβέρνηση

BG_The Speak Up Policy
Beta Glass Shareholder Engagement Policy
Beta Glass Communication Policy
Beta Glass Securities Trading Policy
Beta Glass Complaints Management Policy
BETA GLASS_REPORTING COMPLIANCE ON THE SEC CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
BETAGLASS_REPORTING COMPLIANCE WITH THE NIGERIAN CODE OF CORPORATE GOVERNANCE

Επικοινωνία επενδυτών

Shanker Dhanikonda
Επενδυτικές Σχέσεις Beta Glass
Τηλ. : +234 1 906 3203
Φαξ : +234 1 2806701
Email : sdhanikonda@frigoglass.com

Ιωάννης Σταματάκος
Επενδυτικές Σχέσεις Ομίλου
Τηλ. : +30 210 6165767
Φαξ : +30 210 6199097
Email : jstamatakos@frigoglass.com

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Beta Glass PLC
Iddo House, Iddo, Lagos
PO Box 159, Lagos Nigeria