Νέα & Βραβεία
13.07.2015
Διορισμός του Διευθύνοντος Συμβούλου

Αθήνα, 13 Ιουλίου, 2015 – Σε συνέχεια της από 9 Ιουνίου 2015 ανακοίνωσης, σχετικά με τη διαδοχή του Διευθύνοντος Συμβούλου, η Frigoglass ΑΒΕΕ (“Frigoglass”) ανακοινώνει ότι ο κ. Torsten Tuerling παραιτήθηκε από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου με ισχύ από την 10η Ιουλίου 2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Frigoglass εξέλεξε ως νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Νικόλαο Μαμουλή.

Περισσότερα