Νέα & Βραβεία
23.11.2017
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2017 – Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και κατόπιν των γνωστοποιήσεων που έλαβε η Frigoglass A.B.E.E. (εφεξής η “Εταιρεία”) την 21.11.2017 από τον κ. Marc Lasry και την Avenue Europe International Management GenPar, LLC, ο κ. Marc Lasry είναι απώτατος διαχειριστής (ultimate managing member) των επενδυτικών κεφαλαίων Avenue Europe International Management GenPar, LLC and Avenue Capital Management II GenPar, LLC τα οποία με τη σειρά τους ελέγχουν έμμεσα τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 11.683% των μετοχών της Εταιρείας (δηλαδή συνολικά 41.524.764 δικαιώματα ψήφου).

Περισσότερα