Νέα & Βραβεία
21.04.2015
Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556

Αθήνα, 21 Απριλίου, 2015 – Η Frigoglass A.B.E.E. (εφεξής η “Εταιρεία”) ανακοινώνει σύμφωνα με το ν.3556/2007, ότι όπως ενημερώθηκε την 17η Απριλίου 2015 από τη μέτοχό της “Financière de l’Echiquier”, το ποσοστό συμμετοχής της υπερέβη την 14η Απριλίου 2015 το όριο του 5%.

Περισσότερα