Νέα & Βραβεία
17.11.2014
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου, 2014 – Η εταιρεία Frigoglass ανακοινώνει σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 (άρθρα 3 και 21), σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο κ. Χαράλαμπος Δαυίδ, Πρόεδρος Δ.Σ. της Εταιρείας και υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005, προέβη στις 13/11/2014 σε αγορά 4.000 μετοχών συνολικής αξίας 7.600,00 ευρώ.

Περισσότερα