Νέα & Βραβεία
18.11.2014
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2014 – Η Frigoglass ανακοινώνει σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 (άρθρα 3 και 21), σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο κ. Γεώργιος Λεβέντης, Μη-Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας και υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005, προέβη στις 17/11/2014 σε αγορά 12,254 μετοχών συνολικής αξίας 23.061,64 ευρώ.

Περισσότερα