Νέα & Βραβεία
25.02.2016
Ανακοίνωση

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου, 2016 – Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και με αφορμή δημοσιευμάτων του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, η Frigoglass SAIC (“Frigoglass”) ενημερώνει ότι έχει συγκληθεί για αύριο 26 Φεβρουαρίου 2016 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Περισσότερα