Νέα & Βραβεία
17.05.2017
Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολόγιου για το έτος 2017

Αθήνα, Ελλάδα, 17 Μαΐου 2017 – Η Frigoglass ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την 16η Ιουνίου 2017, αντί της αρχικά ανακοινωθείσας ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2017.

Περισσότερα