Νέα & Βραβεία
05.06.2020
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.” σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1351401000

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία ελήφθη την 4η Ιουνίου 2020, στη συνεδρίασή του με αριθμό 595, και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 15 του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και το διακριτικό τίτλο “FRIGOGLASS A.B.E.E.” σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει την 29η Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στο ξενοδοχείο Semiramis στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη αρ. 48, με τα εξής θέματα της ημερησίας διάταξης…

Περισσότερα