Νέα & Βραβεία
24.01.2020
Περιληπτική Ενημέρωση για το έτος 2019

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2020 – Η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. («Frigoglass») ανακοινώνει ότι, με βάση τα μη-ελεγμένα προκαταρτικά οικονομικά αποτελέσματα από διοικητική πληροφόρηση και την έως τώρα πληροφόρηση…

Περισσότερα