Νέα & Βραβεία
28.04.2023
Οικονομικό Ημερολόγιο 2023

Αθήνα, Ελλάδα, 28 Απριλίου 2023 Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4.1.2 & 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2023.

Περισσότερα