Νέα & Βραβεία
03.05.2022
Οικονομικό Ημερολόγιο 2022

Αθήνα, Ελλάδα, 3 Μαΐου 2022 Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4.1.2 & 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2022.

Περισσότερα