Νέα & Βραβεία
29.04.2021
Οικονομικό Ημερολόγιο 2021

Αθήνα, Ελλάδα, 29 Απριλίου 2021 Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4.1.2 & 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2021.

Περισσότερα