Νέα & Βραβεία
30.11.2016
Οικονομικά Αποτελέσματα Τρίτου Τριμήνου 2016

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2016 – H Frigoglass SAIC (εφεξής “Frigoglass” ή “εμείς” ή ο “Όμιλος”) ανακοινώνει σήμερα τα μη ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο και το εννεάμηνο του 2016 (έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2016)

Περισσότερα