Νέα & Βραβεία
18.11.2021
Οικονομικά Αποτελέσματα Τρίτου Τριμήνου 2021

Αθήνα, Ελλάδα, 18 Νοεμβρίου 2021 – H Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το τρίμηνο και το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021

Περισσότερα