Νέα & Βραβεία
19.11.2020
Οικονομικά Αποτελέσματα Τρίτου Τριμήνου 2020

Αθήνα, Ελλάδα, 19 Νοεμβρίου 2020 – H Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το τρίμηνο και το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2020

Περισσότερα