Νέα & Βραβεία
12.12.2019
Οικονομικά Αποτελέσματα Τρίτου Τριμήνου 2019

Αθήνα, Ελλάδα, 12 Δεκεμβρίου 2019 – H Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το τρίμηνο και το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2019

Περισσότερα