Νέα & Βραβεία
16.11.2018
Οικονομικά Αποτελέσματα Τρίτου Τριμήνου 2018

Αθήνα, Ελλάδα, 16 Νοεμβρίου 2018 – H Frigoglass A.B.E.E. (εφεξής “Frigoglass” ή “εμείς” ή “ο Όμιλος”) ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το τρίμηνο και το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2018

 

Κυριότερα στοιχεία του τρίτου τριμήνου 2018

  • Διψήφια αύξηση των πωλήσεων του κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης ως αποτέλεσμα της επιτυχημένης εκτέλεσης της εμπορικής στρατηγικής
  • Βελτίωση του συγκρίσιμου περιθωρίου EBITDA λόγω της αύξησης του όγκου πωλήσεων, των ενεργειών μείωσης του κόστους πρώτων υλών και του ευνοϊκού μείγματος πωλήσεων στον κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης
  • Ισχυρές καθαρές ταμειακές ροές…
Περισσότερα